Foto: Margus Ansu

Volikogu häälteenamusega võeti eilsel Türi vallavolikogu istungil vastu uus vallavalitsuse struktuur ning samuti said nendesse ametitesse paika ka inimesed. Vallavanemaks valiti juba eelmises volikogus Kati Nõlvak, kellele volikogu esimees Andrus Eensoo riputas pidulikult kaela ka ametiketi.