Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid ootavad riigilt lisarahastust tervishoiualasele kõrg- ja kutseharidusele

Järva Teataja
Copy
Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool leidsid neljapäeval, 24. novembril toimunud nõunike kogude ühisel istungil, et tervishoiu koolitusvajaduste rahuldamiseks ning kvaliteetse ja jätkusuutliku õppe tagamiseks on hädavajalik leida kõrgkoolidele lisarahastust.

Eesti kahe tervishoiukõrgkooli ühisistungil arutati tervishoiualase hariduse olukorda täna ning kõrgkoolide ja tööandjate ootusi tulevikus. Lisaks kahe kõrgkooli nõunike kogule ja rektoraadi liikmetele osalesid istungil ka esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Sotsiaalministeeriumist. Istungi läbivaks teemaks oli kõrgkoolide rahastamine.

Kohtumisel leiti, et tervishoiukõrgkoolide senine rahastamine on ebapiisav täitmaks tervishoiu valdkonna vajadusi spetsialistide koolitamisel. Kuigi Haridus- ja Teadusministeerium on viimastel aastatel konsensuslepingust* tulenevalt oluliselt panustanud tervishoiukõrgkoolide rahastamisse, on paraku jäänud püsima rahastamisreformist tulenev madal rahastus üliõpilase kohta. Statistika põhjal on tervishoiukõrgkoolide rahastamine üliõpilase kohta teiste kõrgkoolidega võrreldes madalaim ning ainuõige oleks tõsta tervishoiukõrgkoolide tegevustoetuse üliõpilase kohta vähemalt kõrgkoolide keskmisele tasemele.

Samuti tõdeti, et rakenduskõrgkoolidel on õppejõu kohta üldjuhul rohkem üliõpilasi kui ülikoolidel, tulemusnäitajate parandamiseks oleks vaja kaasata täiendavat inimressurssi ning võimaldada motiveerivat ja konkurentsivõimelist palka.

Korrigeerima peaks ka kõrgkoolide pakutava kutsehariduse rahastamist, mis praegu ei arvesta haldamiskulude finantseerimist, samas kui kutsehariduse õppekava ühe aasta kulu on sarnane õe õppekava kuludega. Kõrgkoolidel kaasnevad ka kutsehariduse õppe läbiviimisel hoone, inventari, õppeseadmete ja tugiteenustega seotud kulud, samuti kasutatakse simulatsioonikeskkonda. Seetõttu peaks kõrgkoolide finantseerimisse ennistama kutsehariduse halduskomponendi, vastasel juhul tuleb kõrgkoolidel õpetamise mahtu vähendada, sest kõrghariduse tegevustoetusest pole võimalik kutsehariduse kulusid finantseerida.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu esimees Priit Tampere sõnas kohtumise kokkuvõtteks, et nüüd on tervishoiukõrgkoolidel ning ministeeriumidel arutamist ja kokkuleppimist, kuidas koolitustellimuse ning finantseerimisega parimal viisil edasi minna. „Meile tööandjatena on edasiviiv kokkulepe väga oluline, eriti arvestades, et tervishoiutöötajad on elutähtsa teenuse osutajad,“ lisas ta.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu esimehe Agris Peedu sõnul on tervishoiukõrgkoolide juhtidele, rahastajate esindajatele ning suurematele praktikabaasidele ja tulevastele tööandjatele sellised arutelud üliolulised. „Ootame ju haiglatesse tööle oluliselt enam radioloogiatehnikuid, õdesid ja teisi professionaale, aga selle eelduseks on tugevad kõrgkoolid, kellele on tagatud optimaalne rahastus õppe tagamiseks. Oleme nüüd ja praegu uute tervishoiutöötajate suures ootuses ning seega ei tohi ka rahastusotsused tulla alles aastate pärast,“ ütles Agris Peedu.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden sõnas kohtumise järgselt samuti lootusrikkalt, et praegu on sobivaim hetk kokkulepeteks, andes sellega selge sõnumi tervishoiualase hariduse väärtustamisel.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ütles, et tervishoiu kõrgkoolide nõunike kogude esimene ühine istung on märgiks, et oleme koos ühiste eesmärkide nimel tegutsemas ning sellel on kõrge väärtus nii osalejatele kui ühiskonnale laiemalt.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille missiooniks on luua parimad võimalused tervishoiuhariduseks ja arendada ühiskonna terviseteadlikkust.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles