Paide koostootmisjaam.
Paide koostootmisjaam. Foto: Kuido Saarpuu

Päästeamet on alustanud üle-Eestilise sireenidel põhineva ohuteavituse süsteemi loomisega. 

Teavitussüsteemi eesmärgiks on tagada tiheasustusaladel elanikkonna ohuteavitus läbi tsentraalse sireenivõrgustiku. Sireene kasutatakse ohuteavituseks võimalike suurõnnetuste, hädaolukordade ja sõjaliste ohtude korral.

Slovakkia ettevõtte Telegrafia sireenisüsteem Saksamaal Dresdenis.
Slovakkia ettevõtte Telegrafia sireenisüsteem Saksamaal Dresdenis. Foto: Päästeamet