Ettevõtjate innovatsioonimahukus näitab tõusutrendi

Järva Teataja
Copy
Foto: Margus Ansu

Värskelt avaldatud statistikaandmete järgi investeerisid Eesti ettevõtted 2021. aastal varasemaga võrreldes 42 miljonit eurot rohkem teadus- ja arendustegevusse, jõudes 1,02 protsendini SKPst.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan rõhutab, et praegune komplekskriisi olukord seab majanduse ette tervikuna palju väljakutseid, kuid järjepidevad investeeringud innovatsiooni annavad ettevõtetele võimaluse muuta end tulevaste kriiside suhtes kindlamaks. „Ettevõtete suurenenud investeeringud teadus- ja arendustegevusse on ka selge signaal vajadusest arendada uudseid tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, et olla globaalsel turul konkurentsivõimelisemad,“ märkis Järvan.

Vahetult enne jõule avaneb EASi ja Kredexi ühendasutuses taas uus rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programmi rahastusvoor. Esimesed kolm vooru on osutunud ettevõtjate seas äärmiselt edukaks. „Seni toetust saanud ettevõtted investeerivad selgelt kindlamasse tulevikku, sest odava tööjõu eelis on meil ammu kadunud, tuleb teha nutikamat tööd,“ märkis ta. Rakendusuuringute programmiga pakub riik ettevõtjatele tuge, et maandada arendustegevuse investeeringute riski. „Lisaks on mul äärmiselt hea meel, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaan luua ettevõtete huvist ja vajadustest lähtuv rakendusuuringute keskus langeb viljakale pinnasele,“ ütles minister.

29. novembril otsustas peaministri juhtimisel koos käiv teadus- ja arendusnõukogu toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut käivitada Eestis esimene rakendusuuringute keskus, mis enamikes innovatsiooniliidrites ning kõrge majanduskasvuga riikides aitab ettevõtetel maandada arendustegevuse kõrgeid riske ning annab hoogu lisandväärtuse kasvatamisel.

„Eesti süvatehnoloogia ettevõtted on rakendusuuringute keskust pikisilmi oodanud,“ märgib Teadus- ja arendusnõukogu liige ning PowerUp Energy Technologies tegevjuht Ivar Kruusenberg. „Kuna Eestis ei ole sellist keskust ja kompetentsi varem olnud, siis on tehnoloogiaettevõtted olnud sunnitud teenust ostma piiri tagant, nüüd tekib võimalus need vahendid Eestisse jätta. Varasema kogemuse baasilt on suur tõenäosus, et rakendusuuringute keskuse teenuseid tulevad tarbima ka välisettevõtted“. Kruusenbergi hinnangul annab loodav keskus uue hoo ka siinsete ettevõtete ja teadusasutuste vahelisele koostööle.

Kokku investeerisid Eurostati andmetel Eesti ettevõtted 2021. aastal teadus- ja arendustegevusse 314 miljonit eurot, mida oli 42 miljoni võrra rohkem kui aasta varem. Samuti lisandus erasektorisse 220 täistööajaga teadlast ja inseneri viies kogu arvu 2416-ni. Viimase kuue aastaga on erasektoris töötavate teadlaste ja inseneride arv kahekordistunud.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles