Riik ei jäta sooja- ja elektritootjaid uute kohustustega üksi

Järva Teataja
Copy
Keskkonnaminister Madis Kallas

FOTO: Erik Prozes
Keskkonnaminister Madis Kallas FOTO: Erik Prozes Foto: Erik Prozes

Uuest aastast peavad sooja- ja elektritootjad hakkama tõendama kütuseks kasutatud materjalide päritolu. Kõikides Euroopa Liidu riikides kehtima hakkav nõue aitab kaasa keskkonnasäästlikuma küttematerjali eelistamisele sooja tootmisel.

Ehkki nõue kestliku päritoluga küttematerjali kasutamiseks hakkab kehtima kõigis Euroopa Liidu riikides, ei ole Euroopa Komisjon seadnud selgeid tingimusi, mida ettevõtted peavad järgima. Seetõttu pöördusid Eesti soojatootjad aasta lõpus valitsuse poole, et riik võimaldaks võimalikult täpsed kriteeriumid, millele keskkonnakestlik küttematerjal peab vastama. Selged ja ühesed tingimused on vajalikud, et vältida kohustust osta CO₂ kvoote.

„Komisjoni suuniseid oodati pikalt, kuid kahjuks polnud lõplik tekst piisavalt selge ja konkreetne,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas. „Meie ettevõtete jaoks on seda selgust kiiresti vaja ning riik peab praegu võtma vastutuse. Selleks valmistas Keskkonnaministeerium ettevõtetele ette lihtsustatud korra, kus on need kriteeriumid täpsustatud.“

Ettevõtted on juba kogunud tõendamiseks infot, kas nende küttematerjal on pärit kestlikult majandatud metsast ning ei kahjusta loodust ega tekita negatiivset kliimamõju. Riigi kriteeriumid on ettevõtetele kinnituseks, et nendest andmetest sel kütteperioodil piisab.

„Tahame ennetada olukorda, kus ettevõtetele tekib ebaselguse tõttu ootamatuid lisakohustusi. Peame andma kindlustunde nii ettevõtetele kui ka tarbijatele, et uue nõudega ei kaasne täiendavaid kulusid,“ ütles Kallas. „Juhul, kui tõendamiskriteeriumid jäävad siiski teatud juhtudel ebaselgeks ja ettevõtetel tekib kohustus CO₂ kvoote osta, hüvitab riik selle kulu.”

Lisaks tekib võimalus 2023. aasta jooksul taotleda sertifikaat, mis kinnitaks ka edaspidi automaatselt Euroopa Komisjoni seatud nõuetele vastavust.

Täpsemad nõuded taastuvenergia nõuetele ja kriteeriumitele vastavuse tõendamise kohta hakkavad kehtima järgmise aasta 1. juulist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles