Järva malev alustab taas meedikute koolitamist

Järva Teataja
Copy
Foto: Järva malev

Eeloleval reedel, 13. jaanuaril alustab Lõõla õppekeskuses peale pikka pausi Järva malevas sanitaride erialakursus Kaitseliidus (lühend: SAEKkl).

Kursusest võtab osa pea veerandsada Järva maleva kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Kursuse korraldamise tingis vajadus koolitada maleva sõjaaja üksustele sanitari pädevusega liikmeid. Teisalt ka soov peale pikemat pausi kursus Järva malevas uuesti korraldada.

“Kõik suured asjad saavad alguse väikestest. See kehtib selle kursuse kohta mitmes mõttes. Esiteks viies jaosanitari kursus Järva malevas on kõige suurema osalejate arvuga. Teiseks, poole aasta pärast, suureneb teadjate ja oskajate arv, kes suudavad eelkõige oma lähedastele, võitluskaaslastele nii rahu, kui ka sõjaajal kvaliteetset ja elupäästvat esmaabi anda. Kui äkki toimunud trauma või tervise rikke puhul kõige alguses osutatud asjatundliku abi siis on meedikutel trauma või terviserikke kõrvaldamiseks suuremad võimalused ja kannatanul/haigel suur võimalus, et trauma või terviserikkest paranemine saab olema kiirem ja püsiva tervisekahjustuse võimalus väiksem,” sõnas eelseisva kursusekohta kursuse ülem Türi üksikkompanii liige nooremveebel Janis Baranin.

Kursus on jagatud viiele nädalavahetusele. Teine nädalvahetus toimub vahemikus 10.-12.03.2023, kolmas 24.-26.03.2023, neljas 14.-16.04.2023 ja viies ja viimane nädalavahetus vahemikus 02.-04.06.2023. Nendel nädalavahetustel ammutavad kursuslased teadmisi ja oskusi Kaitseväe meditsiini teenistusest, saadakse aimu, millised pädevusnõuded on seatud sanitarile. Korratakse üle võibolla kunagi kooliajast unustuste hõlma vajunud inimese anatoomia, hügieenitemaatika, esmaabi, kannatanu transpordivõtted. Kursus on seatud selliselt, et teooria ja praktika käivad käsikäes. Lisaks on palju erinevaid praktilisi esmaabi situatsioonülesandeid ja lahingukannatanu käsitlemist. Kursus lõppeb kursuslastele viiendal nädalavahetusel kirjaliku ja praktilise eksamiga.

„Peale pikka pausi, kui Järva malevas sai jaosanitari kursusi korraldatud, tuli eelmine aasta sõber Janis ideega taas alustada kursuse korraldamist. Päev või kaks hiljem vestlusel malevapealikuga tuli välja, et on vajadus sõjaaja ametikohtadele jaosanitare. Kolmandaks kursuslaste vaates saavad nemad sanitari teadmisi ja oskusi omandada kodumalevas, raiskamata aega maakonnast välja sõitmisega. Nii need otsad sai kokku viidud ja alustab juba viies kursus,“ lisas kursuse ülema abi Türi üksikkompanii tegevliige vanemseersant Urmas Piigert.

Lisaks kursuse õppetööle valmistavad kogu kursuse personal vaprusehelmeid krooniliste haigustega laste ravi toetamiseks ja aitamiseks nende pikkadel ja ka valulikel raviperioodidel. „Mõtte ja ettepanek tuli Merje Mihkelsaarelt, mis leidis ka minu ja Janis Baranini heakskiidu. Valmistatud helmed anname peale kursuse lõppu MTÜ Vaprusehelmed meeskonnale edasi jagamiseks lastele. Kutsume üles ka kõiki teisi oma abikätt ulatama. Täpsemalt saab lugeda vaprusehelmeste kohta SIIT,“ lisas Piigert.

Järva malev on samasisulisi kursusi korraldanud neljal korral. Esimene toimus 2008. aastal. Seekordne siis järjekorralt viies ja võrreldes eelnevatest kursustest ka rohkearvulisem. Lisaks kõigele eelnevale, on Järva malevas võtta omad instruktorid, kellega koos kursus läbi viia. Nimelt on Järva malevas liikmeteid kelle igapäeva töö on seotud Eesti tervishoiusüsteemis või liikmed, kes on omandanud näiteks parameediku erialad Kaitseväes ja Kaitseliidus. Märkimist väärib, et neist osadel on saanud elukutse valikul inspiratsiooniks jaosanitari kursus.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles