Mere seisundi parandamine maksab üle 46 miljoni euro

Järva Teataja
Copy
Läänemeri.
Läänemeri. Foto: Eero Vabamägi

Läänemeri ega Eesti mereala pole praeguseks heas keskkonnaseisundis. Olukorra parandamiseks allkirjastas keskkonnaminister Madis Kallas meetmekava, mis eeldab mere kaitseks üle 46 miljoni eurost investeeringut.

„Läänemere suurimad probleemid on jätkuvalt liigsed toitained ja reostus, mistõttu pole siinsete mereelupaikade, kalade, mereimetajate ja lindude seisund endiselt kiita. Peame järjepidevalt seisma selle eest, et meie mereala seisund paraneks,“ lausus Madis Kallas.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku Liis Kikase sõnul plaanitakse mereala elurikkust toetavate meetmete elluviimiseks vajaminev raha katta EL erinevatest toetusfondidest, riigieelarvest ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest.

Värskelt kinnitatud meetmekava kohaselt tuleb järgmise kuue aastaga parandada kalade rändeteid ja kudealade olukorda, tõhustada merekaitsealade võrgustikku ning parandada reostustõrjevõimekust merel. „Ühtekokku sisaldab meetmekava 21 uut meedet mereelustiku ja –elupaikade olukorra parandamiseks. Lisaks on plaanis parandada merealast andmehaldust ning ajakohastada õigusakte,“ märkis Kikas.

Merestrateegia meetmekava ühendab kõik Eesti õigusaktidest ja välislepingutest tulenevad merekaitselised tegevused, mille abil saavutada merekeskkonna hea seisund ja ohjata seda mõjutavaid survetegureid.

Meetmekava koostamist korraldas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kava koostajad olid mereteadlased TTÜ Meresüsteemide instituudist ja TÜ Eesti mereinstituudist. Uute meetmete sotsiaal-majandusliku analüüsi viis läbi OÜ Consultare ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise analüüsi OÜ Alkranel.

Merestrateegia uuendatud meetmekava ja sellega seonduvad dokumendid ja teemaaruanded on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.

Tagasi üles