Eelnõu järgi arvatakse elukohast lahkunud õpilane koolist välja

BNS
Copy
Tühi klass.
Tühi klass. Foto: Elmo Riig / Sakala

Haridus- ja teadusministeerium saatis kooskõlasturingile põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist ja laps lasteaiast välja, kui nende elukoha andmete kehtivus rahvastikuregistris on lõppenud.

Eelnõu seletuskirja järgi tingis seadusemuudatuse algatamise asjaolu, et Ukraina sõja tõttu on Eestisse saabunud sõjapõgenikud, kellest suurele osale on kohalikud omavalitsused koolides õppimiseks kohad leidnud, kuid kes lahkuvad ilma teatamata koolist.

„Kui üldjuhul võetakse kooli vastu ja sealt välja õpilase vanema esitatava vastavasisulise taotluse alusel kooli direktori otsusega, siis on paljudel juhtudel praktikas ilmnenud, et Ukrainast Eestisse saabunud isikud lahkuvad Eesti riigist ilma kooli või kooli pidajat eelnevalt teavitamata,” märgitakse seletuskirjas.

Tagasi üles