P, 4.06.2023

Paides harjutatakse maikuus sõjalist valmisolekut

Anne Põder
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Õppused.
Õppused. Foto: Kaitseliit

Kaitsevägi teatab õppuse „Swift Response" läbiviimisest 08. -  15. maini Järvamaal, Paide linna Nurmsi, Sargvere, Suurpalu, Mäeküla teedel ja Järva valla Väike-Kareda, Koigi teedel ning territooriumil.

Eelkõige toimub õppus kaitseväe territooriumil Nurmsi õppeväljal. Õppusel osaleb lisaks kaitseliitlastele ja kaitseväelastele ligi 600 liitlast. Õpitakse paiknemisala luuret, positsiooni hõivamist, sattumist varitsusse, paiknemist ja julgestamist kaitseväe territooriumil.

Kaitseväe õppuste kaart.
Kaitseväe õppuste kaart. Foto: Paide Linnavalitsus

Õppused toovad endaga kaasa siuatsioone:

*mootorsõidukite kasutamine: sõidetakse teedel (patrullid); kaardil teed kollasega märgitud;

*käsitulirelvade kasutamine: paukmoon, ainult kaitseväe aladel;

*imitatsioonivahendite kasutamine: paukpadrunid, õppegranaadid;

*tuleohtlike vahendite kasutamine: toidu valmistamine kateloki või priimusega;

*ajutiste ehitiste rajamine: ei toimu

*kaevikute rajamine: ainult ettenähtud aladel Nurmsis.

Taktikalise tegevuse käigus välditakse nii kasvava metsa kui ka maa-alade ja teede kahjustamist. Liikumine toimub vaid tänavatel-teedel ja avalikul maastikul. Hoonetesse ja eramajadesse ei siseneta (v.a kui on konkreetse hoone/maatüki valdajatega kokkulepe eraldi saavutatud). Õppuse jooksul tekkinud olmeprügi kogutakse kokku ja viiakse ettenähtud kohta.

Õppuse käigus võidakse kasutatakse paukmoona ajavahemikul kell 10 -22.

Liitlased paiknevad Nurmsi lennuvälja territooriumil. Eramaade omanikega, kus soovitake paikneda, võtab Kaitseliidu Järva malev eraldi ühendust.

Kaitsevägi lubab anda endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu.

Enamik tegevustest on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega. Kui kellegi omand saab siiski kahjustada, palub kaitsevägi vahejuhtumi ja võimaluse korral ka kahju tekitaja (masina number, üksuse või kaitseväelase nimi) fikseerida ning võtta ühendust nooremleitnant Kristlin Kõrgesaarega telefonil 53 029 493, e-mail kristlin.korgesaar@kaitseliit.ee. Tema poole palutakse pöörduda ka õppust puudutavate kiireloomuliste küsimuste korral.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles