Kodu-uurimiskonverentsi peapreemia läks Koeru keskkooli

Järva Teataja
Copy
Jaana Kind võtab preemia vastu muuseumi teadusjuhilt Ründo Mültsilt.
Jaana Kind võtab preemia vastu muuseumi teadusjuhilt Ründo Mültsilt. Foto: Järva vald

18. mail toimus Paides Wittensteini tegevusmuuseumis Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Arvult juba 45. konverentsi korraldamine sai võimalikuks tänu piirkonna haridusasutuste aktiivsele osavõtule ning huvile.

Sel aastal esitati konverentsile uurimistöid kahest Järvamaa haridusasutusest – Koeru keskkoolist (kolm tööd) ja Paide gümnaasiumist (üks töö).

8. klassis valminud loovtööna käsitleti konverentsil Koeru Keskkooli 8 b klassi õpilaste uurimust klassikaaslaste elukohtadest. Õppeainete vahelise lõimingu tulemusel valminud ühistöös mõõdeti ära õpilaste koolitee pikkus, uuriti kodupiirkonna ajalugu ja kodukandi kohanimede varasemaid vorme. Kunstiõpetuse tunnis valmisid kodukohta illustreerivad loometööd. Õpilasi juhendasid õpetajad Siret Pärtel ja Tiina Põldoja.

Praktilise loovtööna valmis Koeru keskkooli 11. klassi õpilase Kirke Koppeli poolt fotoalbum, kus on süstemaatiliselt kirjeldatud kõik teadaolevad õpetajate ühisfotod. Uurimistöö tulemusel valmis fotodest ka digitaalne andmebaas mida tulevikus saab kasutada Koeru kooli ajaloo uurimisel või kooli-klassikokkutulekutel esitlemiseks. Õpilast juhendas õpetaja Siret Pärtel.

Berit Eerik ja Elis Kraav Paide gümnaasiumist uurisid tuberkuloosi ehk tiisikuse levikust Järvamaal ja Paide tuberkuloosihaigla toimimisest 20. sajandil. Kuna uurimistöö valmimine jäi Covid-19 viiruse levikuperioodi ning sarnanes tuberkuloosist põhjustatud epideemilise olukorraga, siis sellest lähtuvalt tekkis õpilastel huvi tõmmata paralleele kahe erineva nakkushaiguse vahel. Eriilmelisi allikaid kasutada valminud põnevat uurimistööd juhendas õpetaja Liivi Aare. Suurepäraste esinejate pälvisid Elis Kraav ja Berit Eerik eripreemia tubli ning julge töö tutvustamise eest konverentsil.

Järvamaa õpilaste 45. kodu-uurimiskonverentsi peapreemia pälvis Koeru keskkooli õpilase Jaana Kindi uurimistöö „Järva-Jaani tarvitajate ühisuse kaupluse maja Koerus". Uurimistöö annab ülevaate Koerus tegutsenud kauplusehoonest, mis rajati sinna 1922. aastal, kuid hävis tules 1924 ning sellest, kuidas Järva-Jaani Tarvitajate Ühisuse juhatus pidas koosolekuid eesmärgiga avada Koerus harukauplus. Idee saigi teoks 1930. aastal, mil hakati ehitama ning kauplus avati 9.11.1931. Töö koostamisel on õpilane kasutanud nii arhiivimaterjale kui artikleid ajalehtedest, publitseeritud allikaid ja fotomaterjale. Käesoleva tööga on antud killuke Koeru ühe maja loost, mis omab kaalukat väärtust edasiste uuringute tarvis kaubanduse arengu kohta Koeru alevikus. Ka tänasel päeval on uutel omanikel hea teada maja lugu, mis asub nende kasutuses. Jaana Kindi juhendas õpetaja Siret Pärtel.

Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts kinnitas, et tegemist on maakonna ühe vanema õpilastele mõeldud üritusega, mis aitab olulisel määral kaasa Järvamaa mineviku ja oleviku jäädvustamisele ning kodukoha väärtustamisele. 1975. aastal toimus Harjumaal esimene kodu-uurimiskonverents. 1976. aastal lisandusid kodu-uurijate perre Järvamaa, Läänemaa ja Põlvamaa. Teadaolevalt korraldavad kaasajal maakonna noorte kodu-uurimiskonverentsi lisaks Järvamaale ka Virumaa.

Noori kodu-uurijaid oli konverentsi alguses tervitama tulnud Paide abilinnapea Piret Moora. 45 aasta tagust esimest konverentsi ja koolinoorte kodu-uurimise traditsiooni algust meenutas kauaaegne Järvamaa muuseumi juhataja Tiiu Saarist. Kodu-uurimusliku tegevuse olulisusest rääkis osalejatele diplomaat, tõlkija, toimetaja ja telesaatejuht Artur Laast.

Noortel kodu-uurijatel ning nende juhendajatel oli võimus osaleda Wittensteini tegevusmuuseumis kodupiirkonna taimi tutvustavas praktilises töötoas.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldavad ja toetavad: Haridus ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum ja Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts.

Järvamaa õpilaste 46. kodu-uurimiskonverents toimub 2024. aasta mais. Olge varmad oma tublisid õpilasi konkursile esitama!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles