E, 25.09.2023

Riigikantselei kodulehelt leiab esmakordselt avaliku üleriigilise riskipildi

Järva Teataja
Facebook
Comments
Riigikantselei
Riigikantselei Foto: Madis Veltman / Postimees

Riigikantselei avalikustas avaliku üleriigilise riskipildi. Avaliku riskipildi eesmärk on aidata paremini mõista, millised võimalikud riskid meie igapäevaelu mõjutavad ja kuidas saavad nendeks valmistuda nii riik tervikuna kui ka asutused, kogukonnad ja kõik Eesti elanikud.

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori sõnas, et ehkki Eestis on erinevaid ohu- ja riskihinnanguid koostatud juba pikka aega, ei ole neid varem üheks üleriigiliseks riskianalüüsiks koondatud.

„Seetõttu on riskipildi avaldamine esmaprojekt, mis keskendub eelkõige julgeolekuohtudele ja suure mõjuga sündmustele, mis võivad esile kutsuda kriisi,“ selgitas ta. „Kriisideks valmistumine on pidev ja sihipärane tegevus, millesse saab ametkondade kõrval panustada ka iga inimene ise. Oleme näinud, et lokaalsed kriisiolukorrad võivad tekkida kiiresti ja igal ajal. Mida suurem hulk inimesi teab, kuidas kriisi ajal tegutseda – toimides riigi saadetavate ohuteavituste kohaselt ja teades, millistest kanalitest leiab lisainfot – seda tõhusamalt saavad päästeteenistused ning elutähtsate teenuste osutajad olukorra lahendamisel tegutseda,“ lisas Tori.

Siseministeeriumi kriisivalmiduse ja päästepoliitika asekantsleri Viola Murru sõnul võimaldab avalik riskipilt kõigil osapooltel senisest teadlikumalt oma kriisivalmidusse panustada.

„Ühiskonna kriisivalmidus ei sõltu muidugi ainult üksikisikust, vaid seda peame me looma kõik koos ja igal tasandil – inimene, kogukond, kohalik omavalitsus, ettevõtjad, riigiasutused. Avalik riskipilt aitab selleks luua ühist ohuteadlikkust ja see võimaldab meil kriisideks valmistuda ühtsetel alustel,“ selgitas ta.

Avaliku riskipildi leiab Riigikantselei kodulehelt.

Riskipilt hõlmab teadaolevaid julgeoleku ohuhinnanguid ning tsiviilkriisi põhjustada võivate ohtude analüüse, näiteks loodusõnnetused, epideemia, tehnoloogilised õnnetused, tulekahjud jm ning esmaseid käitumisjuhiseid. Kriisides jagavad operatiivset ametlikku teavet veebileht kriis.ee, riigiinfo telefon 1247 ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalid. Ohualal viibijaid võidakse teavitada ka EE-ALARM tekstisõnumi või ohusireenidega. Käitumisjuhised ja info kriisideks valmistumise kohta leiab veebilehelt olevalmis.ee ja mobiilirakendusest Ole valmis!

Üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust harjutatakse ja kontrollitakse eeloleval sügisel suurõppusel CREVEX, kus harjutatakse komplekssündmuse lahendamist koos ulatusliku evakuatsiooni korraldamisega. Õppuse oluliseks osaks on sündmuse mõjualasse jäävate omavalitsusüksuste, asutuste, koolide, hoolekandeasutuste iseseisva toimimise testimine. Suurõppusel oodatakse osalema ka vabatahtlikke. Lähemalt saab õppuse kohta lugeda siit.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles