Eesti koolivõrgule heidetakse hindav pilk

BNS
Copy
Aravete keskkooli 12. klassi ja 9. klassi tutipidu
Aravete keskkooli 12. klassi ja 9. klassi tutipidu Foto: Dmitri Kotjuh

Arenguseire keskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga alustas Eesti koolivõrgu ja koolide efektiivsuse uuringu läbiviimist, et saaksime paremini mõista kaasavale haridusele üleminekuga kaasnevaid väljakutseid ning teha tarku valikuid Eesti koolivõrgu planeerimisel.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul annab uuring ülevaate koolivõrgust tervikuna ning ühe teemana on vaatluse all ka laste koolitee pikkus ning sellest lähtuvalt ka koolide optimaalsemad asukohad. „Seisan kindlalt selle eest, et vähemalt kuni kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis oma kodu lähedal ning valitsuses on ka selleks vastavad toetusmeetmed välja töötamisel, et ka väikesed maakoolid säiliksid,“ selgitas ta.

Arenguseire keskuse ekspert ja uuringu juht Eneli Kindsiko sõnas, et Eestil on suur oht hariduslikuks kihistumiseks ja regionaalse hariduslõhe tekkimiseks, millega kaasnevad paratamatult kogukondlikud pinged koolide sulgemise üle. “Samas, võttes kasutusele mujal riikides praktiseeritud uudseid lähenemisi õpetajate nappuse leevendamiseks, on ka Eestil võimalik koolivõrku tulevikukindlamaks muuta, näiteks maakoolide haridusmudeli radikaalselt ümber mõtestamine ja haridustehnoloogia edukam rakendamine,” ütles ta.

Õpetajate järelkasvu kriisi süvendab üle Eesti ka tugispetsialistide ehk koolipsühholoogide, sotsiaalpedagoogide ja teiste kaasava hariduse rakendamisel vajalike spetsialistide kriis. “Mõlemad tööjõukriisid on regionaalse loomuga - just Eesti äärepiirkondades on olukord tuleviku vaates kõige kriitilisem. Paratamatult, õpetajate järelkasvu vajadus sõltub tugevalt koolivõrgu korraldusest ning täna oleme seisus, kus paljud vaesemad kohalikud omavalitsused ei suuda pooltühje ja amortiseeruvaid koolimaju üleval pidada ja õpetajatele täiskoormust pakkuda,” sõnas Kindsiko.

Uuringu “Koolide ja koolivõrgu efektiivsus“ esimene etapp keskendub koolide efektiivsusele ja teises etapis viime läbi koolivõrgu kui terviku analüüsi. Uuringu raames valmib ka Eesti üldhariduskoolide võrgu ruumianalüüs, mille eesmärgiks on analüüsida õpilaste koolitee pikkust ning selgitada välja koolide sobivaimad asukohad. Uuringu lõppraport valmib selle aasta sügisel.

Uuring “Koolide ja koolivõrgu efektiivsus“ on osa Arenguseire keskuse uurimissuunast „Õpetajate järelkasvu tulevik“, mille eesmärk on globaalsete ja siseriiklike trendide põhjal töötada välja õpetajate vajaduse ja järelkasvu stsenaariumid aastani 2040.

Arenguseire keskus on ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles