Endine vallavanem annetab oma teenistuse volikogu esimehele

Üllar Vahtramäe (vasakul) ja Aivo Prüssel

FOTO: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Türi endine vallavanem Aivo Prüssel, kes pärast umbusaldamist naasis vallavolikogusse, teatas, et tahab loobuda voliniku tasust ja soovib, et see raha läheks vallavolikogu esimehele Raivo Pingile.

Prüsseli koostatud eelnõud hakkab vallavolikogu arutama järgmise nädala istungil. «Suurendada Türi Vallavolikogu esimehele Raivo Pingile makstava tasu suurust Türi Vallavolikogu liikme Aivo Prüsseli volituste kehtimise ajal ulatuses, mis on võrdne volikogu liikmele volikogu istungist osavõtu eest makstava tasu ning volikogu alalise komisjoni liikmele komisjoni koosolekust osavõtu eest makstava tasu võrra,» kirjutab Prüssel eelnõus. (JT)


EELNÕU nr 9
15.03.2012

TÜRI VALLAVOLIKOGU OTSUS

Türi 28. märts 2012 nr

Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsuse nr 32 «Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni liikmele komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine» muutmine

Türi Vallavolikogu muutis 25. jaanuaril 2012 Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsust nr 32 «Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine», mille tulemusel vähendati Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja alalise komisjoni esimehele vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust.
Türi Vallavolikogu liige Raivo Pink võttis korduvalt sõna ning püüdis teha kõik selleks, et Türi Vallavolikogu volikogu esimehele, aseesimehele ja alalise komisjoni esimehele makstava tasu suurust ei vähendaks. Kahjuks see ei õnnestunud, otsuse poolt oli 12, vastu 9 ja erapooletuks jäi 1 volikogu liige. Türi Vallavolikogu järgmisel istungil (15.02.2012) vallavanema umbusalduse avaldamise ajal tõstatati küsimus vallavanemale ja abivallavanematele makstava koondamishüvitise erinevast suurusest. Raivo Pink (eelnõu koostajana) jäi endale kindlaks, et koondamishüvitis peabki vallavanemal väiksem olema ning meenutas alles eelmisel volikogu istungil tehtud otsuseid (volikogu esimehe, aseesimehe ja alalise komisjoni esimehele makstava tasu vähendamist). Nagu hiljem selgus, valiti Raivo Pink Türi Vallavolikogu esimeheks. Sellega oli igati arusaadav tema võitlus selle nimel, et vallavolikogu esimehele makstavat tasu suurust ei vähendataks.
Kuna minu volitused Türi Vallavolikogu liikmena taastati, esitasin avalduse, millega loobusin Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsuse nr 32 «Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine» punkti 1.4 alusel minule kui Türi Vallavolikogu liikmele volikogu istungist osavõtu eest makstavast tasust ning sama otsuse punkti 4 alusel Türi Vallavolikogu komisjoni liikmele komisjoni koosolekust osavõtu eest makstavast tasust. Kandideerides valimistel soovisin aidata kaasa kogukonna arengule. Olen seisukohal, et volikogu liige oma töö eest tasu saama ei peaks. Kuna minule ettenähtud tasu jääb alles, saab selle võrra maksta volikogu esimehele suuremat tasu. Abiks seegi.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 ning Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2006 määruse nr 70 «Türi valla põhimäärus» § 29 lõike 1 ja § 84 lõike 3, võttis Türi Vallavolikogu vastu alljärgneva otsuse.

1. Muuta Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsust nr 32 «Türi Vallavolikogu esimehele, ase-esimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni liikmele komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine» ja täiendada seda punktiga 2¹ järgmises sõnastuses:
«2¹ Suurendada Türi Vallavolikogu esimehele Raivo Pingile makstava tasu suurust Türi Vallavolikogu liikme Aivo Prüsseli volituste kehtimise ajal ulatuses, mis on võrdne volikogu liikmele volikogu istungist osavõtu eest makstava tasu ning volikogu alalise komisjoni liikmele komisjoni koosolekust osavõtu eest makstava tasu võrra.»
2. Otsus on jõus 1. aprillist 2012.

Raivo Pink
Volikogu esimees

Eelnõu koostas Eelnõu kooskõlastas

Aivo Prüssel Lii Laanemets
Türi Vallavolikogu liige Vallasekretär

Tagasi üles