Kaasava eelarve ideed pandi rahvahääletusele

Järva Teataja
Copy
Murumoori mängupargi 13. sünnipäev
Murumoori mängupargi 13. sünnipäev Foto: Dmitri Kotjuh

​Türi valla kaasava eelarve eesmärk on arendada, parandada või rajada avalikuks hüvanguks ja avalikuks kasutuseks olevaid objekte. Ühtlasi tuleb tähelepanu pöörata, et objekt ei tohi tekitada järgnevatel aastatel eelarveliselt ebamõistlikke kulusid.

Türi valla kodanikud said esitada kaasavasse eelarvesse ideid kuni 18. septembrini. Kokku laekus kümme ettepanekut, mille hulgas on ettepanekud nii sporditegevuse kui ka vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamise kohta.

Lähtuvalt valla finantsjuhtimise korrast ei suunanud komisjon hääletusele ühte ettepanekut, mis oli esitatud sellise asustusüksuse esindaja poolt, kuhu kahe viimase eelarveaasta jooksul on kogukonda kaasava eelarvemenetlusega juba vallaeelarvest raha eraldatud.

Komisjoni esimees tänab kõiki ettepanekute esitajaid: „Kõik rahvahääletusele saadetavat ettepanekud ja ka tänavu hääletusest välja jäänud ettepanek, on suurepärased ja kutsun kõiki Türi valla kodanikke üles hääletama ning valima ettepanekute hulgast oma lemmikut."

Kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot ning rahastatakse vähemalt kaks objekti, mille minimaalne rajamise kulu on 5000 eurot ning maksimaalne 25 000 eurot. Valla kodanikud saavad oma lemmikidee poolt hääletada 10.–21. oktoobrini elektrooniliselt Türi valla veebilehe kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID) või füüsiliselt Türi valla raamatukogudes Türi linnas, Oisu, Käru ja Väätsa alevikes ning Laupa, Kabala ja Kahala külades.

Komisjon otsustas rahvahääletamisele esitada järgmised ideed:

1. Särevere laste mänguväljak. Särevere lapsed sooviksid väga, et neil oleks koht, kus mängida. Meie alevikus on väga palju lapsi, aga kahjuks ei ole neil korralikku mänguväljakut. Kui Säreverre tuleks kaasava eelarve abil mänguväljak, siis lapsed ei peaks enam mängima sõiduteel või kuskil varisemisohtlikus kohas (nt veskid).

2. Tasuta joogivesi kevad/suvel Türi vallas. Vee tarbimine on üks olulisemaid tervisliku eluviisi aspekte Avalikke veevõtupunkte saab kasutada kevad-suvehooajal, kui puudub oht veekraanide külmumiseks. Samuti kasvab just suvel puhta joogivee vajadus, eriti kuumade ilmadega.

3. Retla-Kabala kooli Oisu õppehoone staadioni ja korvpalliplatsi uuendamine. Eesmärk on spordi ja tervise edendamine Oisu alevikus. Spordiväljakute uuendamine ja täiustamine on vajalik, et täiendada sportimisvõimalusi ja parandada elanikkonna liikumisharrastusi ning –harjumusi.

4. Rajada ühisprojekti raames madalseiklusrada Väätsa põhikooli kõrvale avalikuks kasutamiseks. Täiendada Väätsa kooli kui ka Liikuma Kutsuv Kool ümbrust, rajades kooli kõrvale kvaliteetne ja mitmekülgne madalseiklusrada rikastamaks Väätsa elukeskkonda, samas luues uusi võimalusi õues turnimiseks ja mängimiseks.

5. Kädva külamajale mitmeotstarbelise väliauditooriumi ehitamine. Eesmärk on parandada Kädva küla keskuse ilmet ja võimalusi. Samuti on vaja kiiresti vabaneda külamaja õue peal varisemisohtlikust hoonest. Kädva seltsimaja väliauditooriumi ehitusega parandame külamaja kasutamist kogukonna ja külaliste vajadusi ja nõudeid arvestades. Turismi ja matkagruppe on kevad-suvisel-sügisesel perioodil hea toitlustada. Samuti on hea korraldada õueõpitubasid, spordilaagreid, lastelaagreid jne. RMK matkarada möödub meie külamaja eest.

6. Väätsa järve saare simmaniplatsi ehitus. Kaasava eelarve abiga sooviks ehitada kõnniteekivist tantsupõranda, lavaaluse ja sillast platsini viiva tee (kokku u 700m²), mis annab võimaluse korraldada sündmusi iga ilmaga ja igal aastaajal, et tantsuplats või jalgealune ei muutuks poriseks ja et transpordivahendid pääseks lavani. Samuti muudab see lava paigaldamise tundvalt lihtsamaks tänu tasasele pinnasele. Korralik tantsuplats annab võimaluse ka välitrennideks ja on alternatiiviks siseruumides trenni tegemisele.

7. Väike helide jada. Türi lasteaia Lokuta õppekoha õueala lähedusse, mõisamiljöösse loodav kõlatee „Väike helide jada" pakub nii Türi lasteaia lastele kui ka lasteaia ning kogu meie valla

kogukonnale olulist väärtust õuetegevusteks helide, kuulamise, tunnetamise ja päriselt kohal olemise kaudu.

8. Soovime muuta Türi põhikooli ja Konesko Türi spordihoone siseõue kogukonnasõbralikumaks. Soovime muuta Türi põhikooli ja Konesko Türi spordihoone siseõue kogukonnasõbralikumaks. Näeme, et antud ala pakub huvi kogukonnaliikmetele, siin armastatakse jalutada ning oma vaba aega veeta. Samas puuduvad otstarbekad tegevused, mida oleks võimalik kaaslastega koos teha ja mis kutsuksid siia veel rohkem inimesi. Soovime muuta ala kasutajasõbralikumaks ja soovime tuua juurde võimalusi vaba aja veetmiseks nii kooli ajal õpilastele ja õpetajatele kui ka väljaspool kooli kõigile kogukonnaliikmetele.

9. Teeme Türile väärika istepingi, millest saab meie külaliste magnet! Väärikate ülikool lõpetab 2024. aastal oma kümnenda õppeaasta, mis on oluline verstapost Türi linnas ja ka Järvamaal. Lisaks tähistab Tartu ülikool 2024. aastal 15. Väärikate ülikool juubelit.

Täpsem info SIIT!

Hääletustulemused selgitab komisjon välja hiljemalt 3. novembril 2023.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles