Sotsiaalkomisjon saatis õdede ja apteekrite lähtetoetuste korra muudatused esimesele lugemisele

Järva Teataja
Copy
Apteek, ravimid, rohud, ravim
Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees
Apteek, ravimid, rohud, ravim Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees Foto: Arvo Meeks

Sotsiaalkomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, millega on kavas suurendada apteekrite lähtetoetust ja muuta paindlikumaks selle saamise tingimusi ning kehtestada lähtetoetuse taotlemise võimaluse õdedele.

Komisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on ühekordne rahaline toetus üks viis, mille abil on võimalik leevendada tervishoiutöötajate puudust, mis on eriti suur väljaspool tõmbekeskusi. „Muudatuste üks eesmärk on motiveerida apteekreid ja õdesid tööle asuma piirkondadesse, kus proviisori, farmatseudi või õe leidmine on osutunud keeruliseks ning tagada sellega tervishoiuteenuse kättesaadavus väljaspool Tallinna, Tartut ja nende lähiümbrust,“ selgitas esimees.

Komisjoni aseesimees Riina Solman märkis, süsteem vajas ammuilma kaasajastamist. „Seda, et reeglid on olnud liiga ranged, näitab, et kehtiva õiguse alusel ei ole ükski apteeker lähtetoetust saanud. Võib loota, et apteegiteenus muutub nüüd pisutki kättesaadavamaks ka maapiirkondades,“ sõnas ta.

Lähtetoetuste maksmise tingimused ja kord eriarstidele kehtib aastast 2012 ning apteekritele aastast 2015. Sellest ajast saadik on lähtetoetuse abil suunatud tõmbekeskusest eemale tööle 94 arsti, kuid apteekrite lähtetoetuse saamise senised tingimused ei ole olnud piisavalt paindlikud ja seetõttu pole seni ühtegi lähtetoetust rahuldatud.

Edaspidi on apteekritele makstava lähtetoetuse suurus 15 000 eurot kolme aasta kohta ja 25 000 eurot töötamise perioodiga viis aastat. Praegu on ette nähtud lähtetoetus viie aasta kohta suurusega 15 000 eurot. Samuti luuakse toetuse proportsionaalse tagasimakse võimalus töötamise varasemal lõppemisel. Toetuse saamiseks jääb kehtima nõue asuda tööle tõmbekeskustest väljaspool olevas apteegis koormusega vähemalt 30 tundi nädalas.

Samuti nähakse eelnõuga ette lähtetoetus õdedele. Õde võib lähtetoetust taotleda, kui ta on registreeritud õena tervishoiukorralduse infosüsteemis ega ole töötanud õena vähemalt viis viimast aastat. Sarnaselt eriarstidega võib õde taotleda lähtetoetust, kui ta asub õena tööle töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas haiglavõrgu kavas nimetatud haiglas või üldarstiabi osutava tervishoiuteenuse osutaja juures väljaspool Tallinna, Tartut või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid. Lähtetoetuse suurus on 30 000 eurot.

Lähtetoetusi hakkab menetlema Sotsiaalministeeriumi asemel Terviseamet.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (lähtetoetused) (293 SE) Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele 18. oktoobril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles