Algab konkurss uurimisteemade leidmiseks temaatilistesse teadus- ja arendusprogrammidesse

Järva Teataja
Copy
Haridus- ja teadusministeerium
Haridus- ja teadusministeerium Foto: Margus Ansu

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab koostöös Eesti Teadusagentuuriga välja konkursi uurimisteemade ning nende elluviijate leidmiseks TAIE nutika spetsialiseerumise fookusvaldkondades. Eesmärk on kasvatada ülikoolides ning teadus- ja arendusasutustes ühiskonna ja ettevõtete nõudlusele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekust

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et uus toetusmeede käivitub 2024. aasta algusest ning hõlmab nii alus- kui rakendusuuringuid. „Praeguse konkursiga selgitame välja uurimisteemad koos elluviijatega, keda toetame esimeses voorus kokku kuni 54 miljoni euroga. See on kiire ideekonkurss, väljavalitud teemad peaksid selguma juba detsembris.“

Temaatilised teadus- ja arendusprogrammid on Euroopa Liidu toetusmeede, mis on mõeldud suures mahus alus- ja rakendusuuringuteks ning eksperimentaalarendusteks nutika spetsialiseerumise valdkondades: digilahendused, tervisetehnoloogiad ja -teenused, kohalike ressursside väärindamine, nutikad ja kestlikud energialahendused.

Uurimisteemade konkursi viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusagentuuriga ning teemade ettepanekuid saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) kuni 27. novembrini 2023 kl 17.00. Ettepanekuid võivad esitada ülikoolid ja positiivselt evalveeritud riigi ning avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused kaasates vajadusel sobivaid partnereid.

Uurimisteemade ettepanekuid hindab ekspertkomisjon, mis moodustatakse igale temaatilisele programmile eraldi. Uurimisteemade valikukriteeriumideks on uurimisprojektide ettepanekute lisandväärtus valdkonna teadusvõimekuse arengusse, põhjendatus, teostatavus ning olulisus Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse, sealhulgas panus TAIE fookusvaldkondade teekaartidel kokkulepitud teemade arengusse. Tulemused kinnitab ekspertkomisjonide ettepanekul haridus- ja teadusminister.

Temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide toetusmeede avaneb 1. jaanuarist 2024 ja kestab kuni 31. detsembrini 2028. Meetme kogumaht on 100 miljonit eurot, millest esimeses voorus antakse välja maksimaalselt 54 miljonit eurot. Toetuste eraldamise teine voor toimub tõenäoliselt 2026. aastal.

 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles