Riik tõttab appi kohalikele omavalitsustele, kes pole biojäätmete äravedu elanikele veel korraldanud

Järva Teataja
Copy
Biojäätmed kompostris.
Biojäätmed kompostris. Foto: Madis Veltman

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas toetuse omavalitsustele biojäätmete konteinerite, kompostrite ja korvide ostuks. Toetuse eelarve on 86 150 eurot ja toetust saavad taotleda Alutaguse, Antsla, Häädemeeste, Kanepi, Muhu, Rakvere, Rõuge ja Võru vald ning Narva ja Sillamäe linn, kus elanikele pole veel biojäätmete äravedu korraldatud

Eesti kodudes tekib aastas 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta, millest ligi kolmandik on köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. „Liigiti kogumine võimaldab biojäätmed muuta väärtuslikuks kompostiks ja biogaasiks, rikastades meie muldasid ja soojendades kodusid. Seetõttu on biojäätmete eraldi kogumine segaolmejäätmetest äärmiselt vajalik. Riigi poolt jagatav toetus aitab omavalitsustel tagada, et igal inimesel oleks võimalus ja vahendid seda teha, sest vaid nii saame biojäätmeid uuesti kasutada ja ringlusse võtta. See on lihtsaim viis anda oma panus keskkonnasäästlikku majandusse ning eeldab meie kõigi teadlikkust ja aktiivset panustamist,“ sõnab Kliimaministeeriumi ringmajanduse ja elukeskkonna asekantsler Ivo Jaanisoo.

KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul on tegu kolmanda samalaadse vooruga, mida korraldatakse varasemate voorude jäägi arvelt. „Selle vooruga aitame mahajäänuid – neid omavalitsusi, kus on biojäätmete kokkukogumises jäänud seni vajaka. Toetuse abil saab muuta ka nende valdade ja linnade elanikele biojäätmete äraandmine võimalikult mugavaks. Eelmistes taotlusvoorudes oleme juba toetanud 2,7 miljoni euroga biojäätmete liigiti kogumise taristu rajamist kümnes omavalitsuses ning biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostmist 30 omavalitsuses. Nüüd on võimalus just neil omavalitsustel, kes pole selleks tegevuseks veel toetust saanud,“ lisab Jürmann.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kus elanikele pole veel biojäätmete äravedu korraldatud. Need on Alutaguse, Antsla, Häädemeeste, Kanepi, Muhu, Rakvere, Rõuge ja Võru vald ning Narva ja Sillamäe linn. Toetust ei jagata omavalitsustele, kes on viimase viie aasta jooksul juba biojäätmete konteinerite, kompostrite või korvide soetamiseks toetust saanud ja biojäätmete vedu on juba varasemalt korraldatud.

Taotluse esitamise hetkeks peab omavalitsuses kehtima uus korraldatud jäätmeveo hange, mis hõlmab ka biojäätmete veoteenust, või peab uus hange olema vähemalt riigihangete registris välja kuulutatud. Omavalitsused, kes ei ole veel biojäätmete vedu korraldanud, peavad toetuse saamiseks vajadusel esmalt muutma oma jäätmehoolduseeskirja ning seejärel välja kuulutama uue jäätmeveo hanke, mis on kooskõlas jäätmehoolduseeskirjaga.

Taotlusvooru eelarve on 86 150 eurot ja ühele projektile antakse toetust kuni 15 000 eurot. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas ja taotlusi võetakse vastu kuni eelarve ammendumiseni. Taotlusvooru infopäev toimus 20. oktoobril, seda saab järele vaadata siit. Lisainfot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt.

Täiendavalt on Kliimaministeerium kavandamas EL uue rahastusperioodi vahenditest mahukat toetusmeedet kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ja toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles