Perevägivalla ohver saab kehavigastuste kõrval ka hingehaavu. Võib kujuneda surnud ring: vägivalda näinud lapsed hakkavad täiskasvanuna samamoodi teiste vastu jõudu kasutama.
Perevägivalla ohver saab kehavigastuste kõrval ka hingehaavu. Võib kujuneda surnud ring: vägivalda näinud lapsed hakkavad täiskasvanuna samamoodi teiste vastu jõudu kasutama. Foto: Elmo Riig / Sakala

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul ei tohi lastekaitseseadus lubada laste suhtes vägivalda kasutanud inimestel lastega töötada ja lastekaitsetöös tuleb läbi mõelda andmekaitse küsimused.