Omavalitsused saavad küsida toetust kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste paremaks kättesaadavuseks ja kvaliteediks

Järva Teataja
Copy
Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Hooldereformi esimene etapp hooldekodukoha rahalise kättesaadavuse parandamiseks on rakendunud, hooldekoduteenust saab üle 10 000 inimese, kelle hoolduskulude tasumises osaleb riik omavalitsuste kaudu. Kodus elamise toetamiseks ja hooldusvajaduse süvenemise ennetamiseks avatakse omavalitsustele võimalus vastavate teenuste arendamiseks ja laiendamiseks.

Rahvastiku vananemine toob kaasa hooldust vajavate inimeste arvu kasvu ja suurendab nõudlust toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele. Sotsiaalteenuste pakkumine on põhiliselt kohaliku omavalitsuse ülesanne. Lähedastel on samuti ebaproportsionaalselt suur koormus nii hoolduse korraldamisel kui ka hoolduse eest tasumisel.

2023. aastal jõustunud hooldereformi eesmärk on neid kitsaskohti parandada. Alanud aasta alguses avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kodus elamist soodustavate ja hoolduskoormust leevendavate teenuste arendamist. Toetust saavad taotleda nii kohalikud omavalitsused kui ka teenuseosutajad koostöös omavalitsustega.

Sotsiaalhoolekandes ja pikaajalise hoolduse pakkumisel on võetud suund toetada iga inimese võimalikult pikaaegset iseseisvat toimetulekut tema enda kodus ja lükata edasi asutusehoolduse saamist. Taotlusvooru eesmärk on tõhustada praegust teenuste korraldust, sealhulgas soodustada abitehnoloogiate kasutuselevõttu teenuste korraldamisel ja osutamisel, parandada abi ja toetust vajavate inimeste ligipääsu kodus elamist toetavatele teenustele, leevendada hoolduskoormust ning toetada omavalitsusi hooldereformi rakendamisel.

Toetuse minimaalne summa on 200 000 eurot projekti kohta ja maksimaalne summa 350 000 eurot. Kui projekti on kaasatud rohkem kui üks kohalik omavalitsus, on toetuse maksimaalne summa 500 000 eurot projekti kohta. Toetusele lisandub taotleja omafinantseering 20%. Taotlusvooru kogumaht on 12,4 miljoni eurot, millest 8,7 on Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja riiklik kaasfinantseering 1,2 miljonit eurot.

Taotlusi saab esitada kuni rahaliste vahendite lõppemiseni või kuni 2024. aasta lõpuni.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles