Avaneb taotlusvoor kaasava hariduse edendamiseks

Järva Teataja
Copy
Klassiruum. Pilt on illustratiivne.
Klassiruum. Pilt on illustratiivne. Foto: Dids / Pexels

Riigi Tugiteenuste Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad täna, 15. jaanuaril taotlusvooru, mille eesmärk on suurendada haridusasutuste võimekust rakendada kaasava hariduse põhimõtteid. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud taotlusvooru eelarve on 12,1 miljonit eurot.

„Taotlusvooru raames toetatakse investeeringuid õppekeskkonda, et hõlbustada kaasava hariduse edendamist hariduses ja noorsootöös. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise all peame silmas kõiki tegevusi, mis on suunatud laste ja noorte tavapärases õppe- ja noorsootöös osalemise toetamisele ning selles osalemise suurendamisele läbi õppekeskkonna kohandamise,“ selgitas Haridus- ja Teadusministeerium kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse hariduse ja teaduse talituse juhataja Urve Voolu sõnul on toetust taotlema oodatud nii üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, noorsootööasutused kui huvikoolid. „Täpsemalt saab toetust kohaliku omavalitsuse üksus. Juhul, kui projekti on kaasatud partner, saab partner olla kas kohaliku omavalitsuse üksus, riigiasutus või erakooli pidaja“, selgitas Vool. „Toetust saab kasutada näiteks hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks ja tugiteenuste osutamiseks või õppimiseks vajalike õppe- või abivahendite või õppematerjalide, sisustuse või seadmete ostuks või ehitustööde tegemiseks. Samuti võib soetada õppe- ja abivahendeid, mida on vaja noorsootöö teenuste osutamiseks“, rääkis Urve Vool.

Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 31. detsembrini 2024. a. Toetuse taotlemine toimub avatud taotlemisena jooksvalt kuni meetme tegevuse eelarve ammendumiseni. Toetuse määr on 85% ning omafinantseering 15% ulatuses. Toetus hõlmab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust kuni 70% abikõlblikest kuludest ning riigipoolset kaasfinantseeringut kuni 15% abikõlblikest kuludest. Toetuse ülempiirid taotlejate lõikes on toodud toetuse andmise tingimuste lisas.

Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses märgitud hilisemast kuupäevast ja lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2027. a.

Taotlusvooru infopäev toimub 25.01.2024 10.00-11.30 virtuaalselt. Rohkem infot taotlusvooru lehel.

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Haridus- ja Teadusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles