Kõik, mida peaksid teadma kodulaenu omafinantseeringust

Järva Teataja
Copy
Eurod
Eurod Foto: Arvo Meeks

Kodu ostmisel tuleb arvestada omafinantseeringuga, mida on võimalik teatud juhtudel vähendada KredExi käenduse või lisatagatise kaasamisega.

Eesti Panga regulatsiooni kohaselt on kodu ostmisel või ehitamisel eluasemelaenuga kohustuslik vähemalt 15% suurune omafinantseering, mis tähendab kindlat rahalist sissemakset. KredExi käenduse kaasamisel on omafinantseeringut võimalik vähendada 10%ni. Piisava lisatagatise olemasolul võib kodulaenu taotleda ka omafinantseeringuta.

Tasub tähele panna, et omafinantseeringu täpne summa sõltub ostetava vara liigist, seisukorrast ja asukohast. “Uue korteri ostul algab omafinantseeringu nõue 15%-st, vanemate varade ja majade puhul on see suurem, jäädes reeglina 20-30% juurde,” selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel ja lisab, et omafinantseeringu nõue võib suureneda, kui maksevõime ei võimalda soovitud laenusummat väljastada.

Kes saavad Kredexi käendust?

Omafinantseeringu kogumine võib paljudele suureks väljakutseks osutuda, mistõttu on KredExi käendused juba paar aastakümmet kodu soetamist toetanud. KredExi eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Seda saavad kasutada energiatõhusa eluaseme ostjad või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijad, noored pered, paljulapselised pered, kuni 35-aastased spetsialistid ja Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid. Oluline on teada, et Kredexi käendust saab kasutada juhul kui laenusaajale ei kuulu teist eluaset või ta on seda müümas 12 kuu jookusul. Kui laenu võetakse kahekesi, siis ei või laenutaolejatel olla teist ühist eluaset, küll aga võib olla mõlemale eraldi kuuluv kinnisvara.

KredExi käendust kasutades on võimalik laenu saada 10% omafinantseeringuga. Lasterikaste perede kodulaenude omafinantseering algab 5%-st. Omades vähemalt 10% ulatuses omafinantseeringut, puudub vajadus kasutada lisatagatist.

Vatsel rõhutab, et KredEx käendab ja ei tasu rahaliselt osa omafinantseeringust ehk KredEx annab laenule garantii, kuni laenu põhiosa on käenduse summa võrra tagasi makstud.

Tuleb arvestada, et KredEx käenduse suurus võib olla kuni 24% laenu tagatise väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis ulatub käenduse suurus kuni 50 000 euroni. Kredexi käendus vajaliku suuruse ütleb pank.

Näide 1: kui laenutaotleja soovib osta korterit, mille hind on 100 000 eurot, peab tema omafinantseering olema minimaalselt 15% ehk 15 000 eurot. Maksimaalne laenusumma, mis pank talle väljastada saab, on 85 000 eurot. Kaasates sellesse laenulepingusse KredExi käenduse, on koduostjal vaja panustada ainult 10% ehk 10 000 eurot ning pank on valmis väljastama 90 000 eurot laenu.

Näide 2: kui 100 000-eurose korteri plaanib aga osta pere, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, pakub KredEx veelgi soodsamat käendust, mille puhul tuleb perel kaasata omafinantseeringuna vaid 5% ehk 5000 eurot ning pank väljastab kodulaenu summas 95 000 eurot.

Näide 3: kui laenutaotleja soovib osta ridaelamut, mille hind on 250 000 eurot, peab omafinantseering olema minimaalselt 20% ehk 50 000 eurot. Maksimaalne laenusumma, mille pank talle väljastada saab, on 200 000 eurot. Kaasates sellesse laenulepingusse KredExi käenduse, on koduostjal võimalik panustada 30 000 eurot, sest KredEx käendab 20 000 eurot, ning pank on valmis väljastama 220 000 eurot laenu.

Lisatagatise kaasamine

Rahalist omafinantseeringut on võimalik asendada lisatagatise kaasamisega. Lisatagatis ei suurenda võimalikku laenusummat sissetuleku vastu, vaid katab rahalise omafinantseeringu juhul, kui sissetulek võimaldab võtta ostumüügihinnast 100% ulatuses laenu. Üldjuhul võib laenusumma lisatagatise turuväärtusest moodustada kuni 50%.

Lisatagatiseks sobib üldjuhul taotlejale kuuluv laenuvaba kinnisvara. Lisatagatise sobivus sõltub selle turuväärtusest, asukohast ja seisukorrast. “Tagatis peab olema kindlustatav, elukondlik kinnisvara, mille dokumentatsioon on korras. Kodulaenu lisatagatiseks ei sobi äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, autod, käendus ja finantsinstrumendid,” täpsustab Vatsel.

“Noore laenutaotleja puhul saame kaaluda ka vanematele kuuluva lisatagatise kaasamist, kui selle vara omanik ei ole pensioniealine või ei ole see pensioniealise lisatagatise omaniku elukoht,” toob Vatsel välja veel ühe võimaluse.

Ta rõhutab, et vanemad võtavad oma vara lisatagatiseks andmisega ka kohustuse. “Kui laenutaotlejast järeltulijal tekivad tasumisel raskused, peavad vanemad olema valmis stsenaariumiks, et lisatagatis realiseeritakse lapse laenu kustutamiseks”

Näide 4: soovides osta korterit hinnaga 100 000 eurot, peab omafinantseering olema vähemalt 15 000 eurot (15%) ehk maksimaalne laenusumma soetatava objekti tagatisel oleks 85 000 eurot. Kui kliendil puudub omafinantseeringu tasumiseks raha, saab kasutada lisatagatist.

Kui lisatagatiseks on korter, mille turuväärtus on 60 000 eurot ning eeldades, et pank väljastab laenu 50% ulatuses selle turuväärtusest, on võimalik laenusumma kuni 30 000 eurot. Seega maksimaalne laenusumma tagatiste vastu oleks sellisel juhul 85 000 + 30 000 = 115 000 eurot. Seda juhul, kui taotleja krediidivõime sellises summas laenu võtmist võimaldab.

Omafinantseeringu kogumine on jõukohane

Omafinantseeringu kogumine võib näida keerulise ülesandena, kuid tegelikult leidub selleks hulgaliselt võimalusi, millest paljud on sobivad just noorele inimesele. Pealegi tõstab kliendi rahatark käitumine tema aktsiaid panga silmis.

Kuigi unistus oma ruumika kodu terrassil hommikukohvi joomisest tundub nii loomulik, tuleb Vatseli sõnul alati läbi mõelda oma tegelikud võimalused ja valida mõistliku suuruse ja ülalpidamiskuludega kodu, vältimaks stressi majandusliku hakkamasaamise pärast.

Tähelepanekud omafinantseeringu kohta

  • peab olema rahaline;

  • võib olla vanemate poolt kingituseks saadud;

  • ei tohi olla laenatud;

  • ei saa tasuda järelmaksuga

  • päritolu peab olema pangale teada;

  • tuleb tasuda koheselt ostumüügitehingu tegemise hetkel;

  • tasutakse ülekandega müüjale või notari deposiidikontole.

Ära tee kunagi enne sissemakset, kui ei ole saanud pangalt kinnitust laenu saamise osas!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles