Paide ja Türi inimestele jagatakse kodude küttekehade uuendamiseks toetust

Järva Teataja
Copy
PRN01: LEIPSTE KÜLA : PÄRNU, EESTI,  24NOV15-
Pildil ahi , küttekolle , tuli , halud , ahju kütmine ,toasoe
ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES
PRN01: LEIPSTE KÜLA : PÄRNU, EESTI, 24NOV15- Pildil ahi , küttekolle , tuli , halud , ahju kütmine ,toasoe ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES Foto: Urmas Luik

15. veebruaril avab KredEx taotlusvooru, mis aitab kütteseadmeid uuendada eeskätt väiksema sissetulekuga inimestel. Sõltumata esitatud taotluste arvust on voor avatud seitse päeva. Toetusvooru kogueelarve on 10 miljonit eurot ning

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu. Suurim toetuse summa on 10 000 eurot. Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 50-protsendiline toetusmäär on teiste kohtade seas ka Türil ja Paides.

Tegemist on esimese taotlusvooruga, kus toetust saab taotleda ahju paigaldamiseks ja kordategemiseks ning kaugküttevõrguga liitumiseks.

„Praegune taotlusvoor toetab eeskätt väikesema sissetuleku koduomanikke, kes ei ole vana kütteseadet välja vahetanud just majanduslikel põhjustel,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Koduse kütteseadme uuendamine muudab kütmise efektiivsemaks, sest uuemat tüüpi ahjud annavad rohkem energiat ja seega annavad võimaluse küttekuludelt kokku hoida. Lisaks on see kasulikum inimeste tervisele, sest uuemad ahjukolded saastavad keskkonda vähem.“

Kõik nädala jooksul esitatud taotlused reastab KredEx vastavalt toetuse määrusele maksuameti tõendil oleva maksustatava tulu alusel väiksemad sissetulekud eespool. Toetust antakse selle pingerea alusel. Kui taotlejate maksustatav tulu on võrdne, eelistatakse piirkonda, kus eriti peenete osakeste (PM2.5) sisaldus ületab lävikontsentratsiooni (>6,5 µg/m3) ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on suurem. Kui elamud on sama õhusaastega piirkonnas ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on sama, eelistatakse suurema köetava pinnaga elamut.

Toetust saab taotleda näiteks moodulahju, soojussalvestava kaminahju või pottsepa ehitatud ahju paigaldamiseks või kordategemiseks ning kaugküttevõrguga liitumise korral radiaatorite ning põrandakütte paigaldamiseks. Kui toetust soovitakse taotleda õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba või halupuidu- või pelletikatla paigaldamiseks, tuleb oodata järgmise taotlusvooru avanemist aasta teises pooles.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamus peab olema lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigiks tahke kütus.

Toetuse saamiseks on oluline, et enne taotluse heakskiitmise otsust ei alustataks töödega, sh vana ahju lammutamisega.

Taotlusvooru kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Meetme määruse on välja töötanud Kliimaministeerium, taotlemine avatakse riigi E-toetuste keskkonnas. Info taotlemise tingimuste kohta on leitav Kredexi veebist, küsimusi saab esitada e-postil eramu@kredex.ee

Lisaks käesolevale meetmele on peagi avanemas Euroopa Taaste- ja vastupidavusrahastusest toetatav väikeelamutele suunatud rekonstrueerimistoetus, kus toetuse abil on võimalik teha terviklikku rekonstrueerimist ning ka üksikuid töid. Ahiküttel olevaid korterelamuid saab korrastada korterelamute rekonstrueerimistoetuse abil.

Tagasi üles