Kõik Järvamaa haridusasutused on varustatud ettevõtlus- ja rahatarkuse mängukarpidega

Järva Teataja
Copy
Järvamaa silt
Järvamaa silt Foto: Dmitri Kotjuh

Järvamaa on esimene maakond Eestis, kus kõik haridusasutused on saanud Ettevõtlusküla ja Bizplay ettevõtlus- ja rahatarkuse õppeprogrammide mängukarbid. Ettevõtlusküla ja Bizplay on suunanäitajateks ettevõtlikkusõppe haridusse integreerimisel.

Ettevõtlusküla ja Bizplay teatavad, et 27. veebruaril 2024. a toimub märgiline sündmus, mille raames pannakse alus Järvamaa koolides ja lasteaedades 60 ettevõtluse ja rahatarkuse õppeprogrammide mängukarbi kasutuselevõtuks - s.t. õpetajad saavad konkreetsed mängujuhised. See teeb Järvamaast Eesti esimese maakonna, kus iga haridusasutus saab hakata ettevõtlikkusõpet haridusse integreerima tänu Ettevõtlusküla ja Bizplay koostöös valminud arendavatele õppeprogrammidele.

Ettevõtlusküla ja Bizplay missiooniks on pakkuda noortele võimalust õppida läbi mängu, arendades olulisi sotsiaalseid oskusi, meeskonnatööd, ettevõtlikkust ja rahatarkust.

„Meie mängupõhised õppematerjalid on loodud selleks, et pakkuda lastele paremaid ja kaasahaaravamaid võimalusi mõista ja toime tulla ühiskonnas toimuvaga. Mul on siiras heameel, et senise tagasiside põhjal on õpetajad märganud, et meie mängudest on õpilastele ettevõtluse ja rahatarkuse arendamise vastu huvi tekitamisel tõepoolest kasu,“ sõnas MTÜ Ettevõtlusküla tegevjuht ja kaasasutaja Evelin Rätsep.

Ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi esindaja Merle Karuks on öelnud: "Õppemäng on tööriist, mis aitab õpilasel mõista, mis meiega ühiskonnas toimub ja kuidas selles hakkama saada!"

SA Järvamaa kasutas õppeprogrammide soetamiseks Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastust eesmärgiga arendada Järvamaa noorte ettevõtlikkust, rahatarkust ja suhtlemisoskust just läbi mängude, sest mängudes on noorte kaasatus õppeprotsessi oluliselt aktiivsem kui tavalises klassitunnis. Mängukarpide soetamine on märgilise tähendusega, kuid töö igapäevasesse õppesse mängude integreerimisega alles algab.

Tänu Swedbank Eesti toetusele on nüüd loodud ka uus mängulisa, mis avardab mängu "Ettevõtlik pere" kasutusvõimalusi, võimaldades seda kasutada näiteks huviringides, projektinädalatel või laagrites. Seega on see muu hulgas väga heaks abimaterjaliks õpetajatele ja noorsootöötajatele.

Bizplay kutsub kõiki Eesti koole ja noortekeskuseid ühinema nende tasuta testgrupiga, et aidata avastada, kuidas need programmid võivad ka teistes koolides õppimist rikastada. See on suurepärane võimalus mitte ainult tutvustada uuenduslikku õppemeetodit, vaid ka panustada õpilaste arengusse ja toetada nende valmisolekut tulevikuks.

MTÜ Ettevõtlusküla loodi 2010. aastal eesmärgiga aidata noortel rahatarkust ja majandusteadmisi omandada kogemuspõhiselt. Ettevõtlusküla toob noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil, sest MTÜ asutajad usuvad, et ettevõtlus on eneseteostuse viis, mille kaudu on põnev iseennast ja teisi inimesi tundma õppides luua suuri asju. Samuti on Ettevõtlusküla sooviks toetada õpetajaid õpiruumide loomisel, mis aitavad Eesti noortel kasvada loovateks ja julgeteks tulevikutegijateks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles