Kohalikku elu edendav organisatsioon otsib jätkuvalt uut tegevjuhti

Anne Põder
, ajakirjanik
Copy
Tegevjuhi ametikoht ootab täitmist.
Tegevjuhi ametikoht ootab täitmist. Foto: Järva Arengu Partnerid/Facebook

Hiljuti kahest töötajast ilmajäänud MTÜ Järva Arengu Partnerid pikendas tegevjuhi ja konsultandi konkurssi 5. aprillini.

MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse esimees Toomas Tammik andis teada, et konkurssi kahele ametikohale pikendati, et anda võimalikele soovijatele rohkem aega otsus läbi kaaluda ning leida ametitesse sobivad inimesed.

Tammik selgitas, et Järva Arengu Partnerid on LEADER-tegevusrühm, mille eesmärk on kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine ja elukeskkonna parandamine; maaelu säilimisele ja taaselustamisele, tasakaalustatud ning säästvale arengule kaasaaitamine; sotsiaalse sidususe suurendamine, maamajanduse ja tööhõive eelduste arendamine.

MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ja liikmeskonna moodustavad Järva valla (välja arvatud Imavere piirkond) ja Paide linna maapiirkonna omavalitsused, ettevõtjad ja vabaühendused.

Tegevjuhi ülesanneteks on MTÜ Järva Arengu Partnerid igapäevase töö korraldamine, taotlusvoorude ettevalmistamine ja läbiviimine, juhatuse ja hindamiskomisjoni töö toetamine, eelarve ja tegevuskava koostamine ja täitmise jälgimine, aruandlus, ühingu strateegia elluviimise tagamine, tingimuste ja kontaktide loomine tegevuspiirkonna ja ettevõtluse arendamiseks, siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide väljatöötamine ja elluviimine.

Konsultandi ülesanneteks on MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna projektitaotlejate ja projektide teostajate nõustamine; taotlusvoorude ettevalmistamine; projektide tehniline kontroll; taotlemise infopäevade, seminaride, õppereiside ning muude ürituste ettevalmistamine ja korraldamine; koosolekute protokollimine ja asjaajamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide meeskonnas kaasalöömine.

Tammik märkis, et kandidaatidel soovitavad nad vaadata ühingu kodulehel www.japnet.ee olevat infot ühingu olemuse, tööd reguleerivate dokumentide kohta ning paluvad tutvuda 2024.aastal toimuvate taotlusvoorude nõuetega. "Hetkel on käimas vabaühenduste taotlusvooru tehniline kontroll. Ettevõtjatele suunatud taotlusvoor tuleb septembris 2024," täpsustas ta.

CV koos palgasooviga ja motivatsioonikirjaga ootab Tammik nüüd hiljemalt 5. aprilliks e-posti aadressile toomas.tammik@jarva.ee. Tööpostile ootab ta uusi inimesi esimesel võimalusel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles