Kasutatud autot osta on autosoovijale risk. Kasutatud autot müüa on ettevõtjale risk. Kui risk realiseerub ja ületab ühe osapoole taluvuspiiri, on kahjud suured ja lahenduseni viivast suhtlusest ei pruugi tulla enam midagi välja.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees ütles, et kasutatud sõidukitel ilmnenud probleemidega seotud vaidlused on komisjonis kahjuks igapäevased. «Nende vaidluste eripära on see, et mõlemal poolel, nii kauplejal kui tarbijal, võib olla keeruline vaidluse asjaolusid tõendada,» nentis ta.

Näiteks 2022. aastal tegi komisjon kasutatud sõidukite müügil tekkinud vaidluste suhtes 38 otsust. Nendest 25 tarbija kasuks ja üheksa otsust tarbija kahjuks. Kahel juhul saavutasid pooled kompromissi ning kahel juhul lõpetas komisjon menetluse otsust tegemata.