Loomakasvatuse otsetoetusi taotleb Järvamaalt sada klienti

Järva Teataja
Copy
Kitsed. Foto on illustreeriv.
Kitsed. Foto on illustreeriv. Foto: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Aprilli keskel lõppes PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 2009 loomapidajat. Taotleda sai piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetust (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK).

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul kulges taotluste vastuvõtt koostöös klientidega taas väga sujuvalt ning tõrgeteta. „Kuna loomakasvatuse otsetoetuste taotleja peab terves majapidamises täitma ka tingimuslikkuse nõudeid ja vastav küsimustik on pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse osa, tuleb loomakasvatuse otsetoetuste taotlejal mais algaval pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste esitamise perioodil e-PRIA kaudu lisaks esitada ka pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus,“ tuletab Taska meelde.

Esialgsetel andmetel esitati 636 piimalehma, 1080 ammlehma ning 537 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Järvamaalt oli taotlejaid sada, kusjuures piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi oli 49, ammlehma omi 42 ja kitsede kasvatamiseks 21.

Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, siis erineb toetuse taotlejate koguarv valdkondade summaarsest taotlejate arvust. Rohkem infot loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistika osas leiab PRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul „Loomatoetuste taotlemine 2024“.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2024. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2024. Toetuste väljamaksmise tähtaeg on 30. juuni 2025.

Tagasi üles