Järvamaal sõitvad autojuhid rongi eest läbilipsamist ei harrasta

Järva Teataja
Copy
Raudteeõnnetus Türi äärelinnas.
Raudteeõnnetus Türi äärelinnas. Foto: Türi päästekomando

2024. aasta esimese poolaasta jooksul toimus kokku 4 õnnetusjuhtumit. Kaks neist toimus raudteeülesõidukohtadel, kokkupõrkel rongi ja mootorsõiduki vahel. Õnnetusjuhtumites sai kokku vigastada 2 inimest, 1 inimene hukkus, teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Kuigi maakonnas ei ole tõkkepuid maha sõidetud ega proovitud autoga rongi eest läbi lipsata, kaotas hukkunuga raudteeõnnetuses juuni keskel Türi kõrval asuval Looritsa raudteeülesõidukohal elu noor mees.

„Viimase poolaasta statistika näitab, et jätkuvalt on raudteega seotud õnnetuste põhjusteks tähelepanematus, vale sõidukiiruse valimine raudtee ületamisel, samuti raudteel viibimine selleks mitte ettenähtud kohas. Kokkupõrked toimuvad enamasti ülesõidukohtadel, mis on reguleeritud vaid liiklusmärkidega. Seetõttu tuletame meelde: enne raudtee ületamist veendu alati, et rongi või muud raudteeveeremit ei ole lähenemas,“ ütles TTJA raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskis.

Äsja avaldatud Euroopa Raudteeameti raudteeohutuse raporti andmeil toimus 2020.-2022. aastal Euroopa riikidest enim ületuskohtade õnnetusi Eestis. Statistikas on arvestatud õnnetuste suhtelist sagedust iga miljoni kilomeetri kohta, mille rongid raudteel on läbinud. Eestis on samatasandiliste ületuskohtade arv on väga suur ja rongiliikluse intensiivsus väike võrreldes muude EL riikidega. Iga õnnetusjuhtum tõstab märgatavalt vastava näitaja osakaalu.

Tagasi üles