Järva malev pürib vastutulelikuks võõrustajaks

Järva maleva liikmed sõitsid eile õppusele «Kevadtorm 2012».

FOTO: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Kaitseväe suurõppusel «Kevadtorm 2012» lahingkompanii ja staabiga väljas oleva Kaitseliidu Järva maleva pealiku major Arvi Niglase kinnitusel õppustes osalemist pelgama ei peaks.

Kahest eelmisest korrast erineb tänavu väljapandud lahingkompanii selle poolest, et kaitseliitlaste kõrval «sõdivad» seal ka mehed, kes on teeninud nõukogude armees ning tänapäevasest Eesti riigikaitsest lahutab neid 20 ja rohkem aastat. Koos staabiga on Järva malevast võistlejaid väljas üle saja.


Millise taustaga võitlejad lahingkompaniisse kokku tulid?
Kaitseliidu üksused ei koosne üksnes kaitseliitlastest, vaid ka reservväelastest. Suhe on umbes 60:40 kaitseliitlaste kasuks.
Kompanii koosseisus on ligi 200 meest, kuid arvestades inimeste tervislikku seisundit ja edasilükkamatuid töökohustusi, võime õppusele saadetud üksuse puhul rääkida sajast ja rohkemast mehest.
Kompanii isikkoosseisu keskmine vanus jääb 35 ja 45 eluaasta vahele. Reservväelased, kellest suur osa kui mitte ei ela, siis vähemalt on Järvamaalt pärit, on oma teenistuse valdavalt läbinud nõukogude armees ja seetõttu jäänud praegusel kujul reservteenistusest kõrvale.
Pean ütlema, et mehed on positiivselt meelestatud ja väga hakkamas. Lausa uskumatu, kuidas lahinglaskmistel suudeti üks tankitõrjekahuri meeskond lühikese ajaga välja õpetada sedavõrd, et ühtegi möödalasku ei tulnud!
Selle üksuse koosseis jääb kokku ja osaleb uuesti, tõenäoliselt küll täiendatuna, ka tulevastel suurõppustel.
 

«KEVADTORM 2012»

Lääne- ja Ida-Virumaal aset leidval kaitseväe suurimal maaväeõppusel «Kevadtorm 2012» osaleb üle 4000 võitleja. Õppusest võtab osa Kirde kaitseringkonna staap ja selle sõjaaja üksused, sealhulgas jalaväepataljon, mille sõdurid lähevad pärast õppust reservi.
Samuti formeeritakse õppuse ajaks reservväelastest koosnev jalaväepataljon ja veel väiksemaid allüksusi, muuhulgas ka Kaitseliidu kompaniid.
Eelmise nädala neljapäeval alanud «Kevadtorm 2012» on jaguneb kolme järku: ümberpaiknemine, koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine. Õppus lõpeb 19. mail lõpurivistusega.
Tänavu kümnendat korda tehtavat suurõppust korraldatakse igal aastal Eesti eri piirkonnas: 2003 Lääne-Virumaal, 2004 Ida-Virumaal, 2005 Valga- ja Võrumaal, 2006 Ida-Virumaal ja Jõgeva maakonnas, 2007 Tartu- ja Põlvamaal, 2008 Lääne- ja Ida-Virumaal, 2009 Lääne- ja Ida-Virumaal ja Jõgevamaal, 2010. aastal Pärnu ja Viljandi maakonnas, 2011. aastal Tartu-, Võru- ja Põlvamaal.

Allikas: kaitsevägi

Tagasi üles
Back