Kohus ennistas vallandatu tööle

FOTO: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Ebaõiglaselt vallandatud Paide töömees seljatas kohtus suure Soome riigifirma Destia OY tütarettevõtte Turgel Grupi.

Turgel Grupi ressursijuht Asko Osula ütles, et leidis möödunud aasta 20. oktoobril oma töölaualt paberi, kus oli kirjas, et ettevõte on temaga ebarahuldavate töötulemuste tõttu töölepingu lõpetanud. «See on välja mõeldud põhjus, sest varem polnud keegi mulle etteheiteid teinud. Minust oli vaja selles firmas lihtsalt lahti saada,» lausus ta.

Märk jääb külge kogu eluks  

Osulat pani imestama, et suure Soome riigifirma Toimetus tütarettevõttes ei koondata inimesi seadust mööda, vaid neile mõeldakse mingi süü välja ja soovitakse nõnda koondamishüvitisest pääseda.

Osula tunnistas, et töötas ettevõttes alles 3. juulist ehk oli katseajal, mistõttu oleks ta olnud nõus lahkuma ka suurema kärata, kui ülemused oleksid temaga vestelnud ja korrektselt käitunud. «Ma ei saa lubada, et mind lastakse ühest firmast lahti, sest väidetavalt ei saanud tööga hakkama,» ütles ta. «See märk jääb ju terveks eluks külge.»

Osula palkas advokaadi ja kaebas vallandamisotsuse kohtusse.
15. aprillil langetas Pärnu maakohtu kohtunik Ingrid Niinemägi otsuse, et Osula tööleping lõpetati ebaseaduslikult, mistõttu tuleb ta tööle ennistada ja sundpuudutud aja eest talle palk tagasi maksta.
Kohtuotsust käes hoides tunnistas Osula, et hüvitise saamisest on tal palju rohkem heameel selle üle, et õiglus võidutses. «No ei saa sedasi olla, et ülemused mõtlevad mingi suvalise põhjuse välja ja lasevad inimesed lahti,» ütles ta.

Osula ütlust mööda pole tema ainus, kes on sunnitud viimasel ajal Turgel Grupist lahkuma, ja seda ebaseaduslikult. Osula teada on töövaidluskomisjonis juba mitu Turgeli töötajat õigust saanud ja mitu avaldust on veel arutamisel.

Osula usub, et Turgel pole ainus ettevõte, kes sunnib inimesi ebaseaduslikult töölt lahkuma, ja julgustab inimesi oma õiguste eest seisma. «Kui firma on raskustesse sattunud, ei jää tõesti sageli  üle muud, kui inimesi koondada, kuid seda tuleb teha ausalt ja seadustega kooskõlas,» arutles ta.  

Turgel Grupi juhataja Meelis Laido ütles, et viimasel ajal on ettevõte koondanud  30 inimest, kuid ta usub, et seda on alati tehtud seaduslikult.
Osula tööle ennistamise  lubas Laido ringkonnakohtus vaidlustada, sest kohus ei kuulanud ettevõtte põhjendusi.

Laido tunnistas, et osa töötajaid on koondamise töövaidluskomisjoni kaevanud, kuid tulemustega pole ta kursis.

Tööinspektsioonil tööd jätkub

Turgel Grupi koondamised pole Laido selgitust mööda seotud mitte üksnes raskete majandusoludega, vaid osa tööst läheb Turgelist üle emaettevõtte Destia OY tütarettevõttele Destia Eesti.

Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-teabespetsialist Viivika Vilja ütles, et tänavu on töövaidluskomisjonile esitatud Järvamaalt 46 töövaidlusavaldust, millest on menetletud 24. «Eranditult kõik avaldused on esitanud töötajad, peamised põhjused on töötamise ajal maksmata palk ja maksmata lõpparve,» selgitas ta. «Mõnel juhul vaidlustati ka töölepingu lõpetamist tööandjapoolse lepingu rikkumise tõttu.»

Vilja andmeil on neljandik avaldustest töötajatele tagasi antud avalduse ebakorrektse vormistuse pärast või on avaldaja nõudest loobunud.

Kahel juhul jäi nõue rahuldamata ja ülejäänud 16 avalduse puhul on nõue rahuldatud kas  täielikult või osaliselt või on menetlus lõpetatud muudel põhjustel.
Eelmisel aastal esitati Järvamaal töövaidluskomisjonile 50 töövaidlusavaldust, 45 juhul tegid seda töötajad ja viiel juhul tööandjad. «Avalduste mahu kasv Järvamaal algas 2008. aasta septembris ja jätkub ka käesoleval aastal,» ütles Vilja.

Tagasi üles