Vabaühenduste ja vabatahtlike märkamistega on oldud kitsi

Kodanikualgatuses tunnustatud külameeste paigaldatud bussiootepaviljon Türi vallas | FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

Järvamaa arenduskeskusele on parimaid mittetulundusühinguid, vabatahtlikke, häid algatusi ja kogukonda toetavaid ettevõtteid tunnustamisele esitatud vaid kümmekond, kuid neid võiks olla mitu korda rohkem. Aega on veel kaks päeva.

Järvamaa arenduskeskuse konsultant Kaspar Tammist andis teada, et hetkeseisuga on esitatud kandidaate küll igasse kategooriasse, kokku üheksa, kuid neid võiks olla oluliselt rohkem. „Näiteks märgatud on vaid kahte vabatahtlikku, kahte head algatust, kuid ainuüksi neid võiks olla mitmeid -mitmeid rohkem,” lausus ta.

Kogukonda toetava ettevõtte kategoorias on vaid üks kandidaat ja mittetulundusühinguid on tunnustamisele esitatud neli. Tammist julgustas kõiki olema aktiivsemad vabaühenduste tegemisi märkama, sest ainuüksi juba nende esitamine mõjub tunnustusena.

Parima mittetulundusühingu, vabatahtliku, hea algatuse ja kogukonda toetava ettevõtte kandidaate saab esitada kuni 12. oktoobri tööpäeva lõpuni.

Konkursside eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest. Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja Katrin Puusepp sõnas, et nad  on palju aastaid maakonna tublimaid tunnustanud ning neid see läbi esile tõstnud ja tal siiralt hea meel näha, et kõik tunnustuse saanud tegutsevad endiselt rõõmsalt ja innukalt edasi. "See ongi eesmärk - et innustada, julgustada ja tõsta esile. Soovime väga, et need inimesed ja organisatsioonid oleksid eeskujuks ja innustuseks ka teistele," selgitas ta.

AASTA (PARIM) MITTETULUNDUSÜHING – nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2017. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ja/või maakonnas, ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile. Esita oma kandidaat SIIT

AASTA (TUBLIM) VABATAHTLIK – aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata. Esita oma kandidaat SIIT.

HEA ALGATUS 2016 – tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada. Esita oma kandidaat SIIT.

KOGUKONDA TOETAV ETTEVÕTE – nimetus antakse organisatsioonile, kes oma tegevuse ja finantsidega on toetanud kogukonna või maakonna jaoks olulise sündmuse korraldamist, mõnd vabaühendust või panustanud olulisse investeeringusse. Tähtis ei ole alati panuse suurus vaid konkreetse asja ära tegemisest kogukonnale saadav kasu. Esita oma kandidaat SIIT.

Üks isik või organisatsioon võib esitada ühte kategooriasse mitu kandidaati.

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon.

Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil, 21. novembril Villevere koolimajas.

Tagasi üles