Lugeja küsib: Kes vastutab ehitusplatsil juhtunud tööõnnetuse korral?

Foto on illustratiivne

FOTO: Erakogu

Lugeja küsib: Minu ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jälgima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid. Kui nüüd koordinaator oma kohustust ei täida, siis kes vastutab alltöövõtja töötaja tööõnnetuse korral?

Tellijale

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Iga tööõnnetuse juhtum on erinev ning vastuse annab töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid. Ehituse tegevusalal on nõuded kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses". Määrus ütleb, et koordinaatori määramine ei vabasta ehitusettevõtjat ega ehitise omanikku nende kohustuste täitmisega seotud vastutusest ning peatöövõtja vastutab selle eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid.

Seega võivad kõik tööõnnetusega seotud füüsilised ja juriidilised isikud vastutada neile seaduse, määruse või ettevõtte sisemise korraldusega pandud kohustuste täitmise või täitmata jätmise eest. Tööõnnetuseni viinud põhjuslikud seosed selgitab uurimine. Kui tööõnnetust uurib tööinspektor, selgitab tema välja juhtumi asjaolud ja põhjused ning töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavad isikud.

Tagasi üles