Lugeja küsib, kui sageli tuleb uuendada tegevuskava, mille abil vältida või vähendada töötajate terviseriske?

Foto on loo juures illustratiivselt

FOTO: Erakogu

Lugeja küsib: Käisin töötervishoiu- ja tööohutusalasel koolitusel. Seal räägiti, et tööandja peab igal aastal koostama tegevuskava, et vältida või vähendada töötajate terviseriske. Seadus aga ei kohusta tegevuskava igal aastal koostama. Mille alusel tööandja tegevuskava koostama peab? 

Tellijale Tellijale

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööandja peab koostama tegevuskava, et vältida või vähendada riske töötajate tervisele. Tegevuskava kirjeldab ettevõtte kõikide tegevusalade ja juhtimistasandite tegevusi, nende ajakava ja teostajad.

Tegevused on eesmärgipärased vaid siis, kui riskianalüüsis on välja selgitatud kõik töötaja tervist mõjutavad ohutegurid ning hinnatud ära riskid töötaja tervisele ja ohutusele. Kui töötingimused muutuvad, vahetatakse töövahendeid või tehnoloogiat, tuvastatakse tööga seotud haigestumine, muutub riskitase tööõnnetuse või asetleidnud ohtliku olukorra tõttu, peab tööandja korraldama uue riskianalüüsi ning kavandama tegevusi terviseriski vältimiseks või vähendamiseks. Seega tegevuskava koostamisel tuleb aluseks võtta töökeskkonna riskianalüüsi tulemused. Kui riskianalüüsi tulemused uuenevad, lisatakse tegevuskavasse tegevusi või muudetakse olemasolevaid.

Tagasi üles
Back