Järvalased vajavad vigastuste tõttu teistest rohkem arstiabi

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Pildistaja viidi pärast õnnetust EMOsse.

Järvamaal vajab vigastuste tõttu arstiabi 13 inimest 100 elaniku kohta. Sellega ollakse koos Põlvamaaga maakondadest esirinnas.

Kõige enam saavad inimesed viga kodus, selgus Tervise arengu instituudi andmebaasis täna avaldatud täiendavatest andmetest 2016. aasta kohta. Lisaks varem avaldatud andmetele saab nüüd andmebaasist teada vigastuste saamise peamised kohad ning vigastada saanud inimeste arvu.

2016. aastal vajas vigastuste tõttu ravi ligi 160 000 inimest, nende hulgas oli mehi kolmandiku võrra rohkem kui naisi. Ravi vajas üle 35 700 kuni 14-aastase lapse, sealhulgas 1225 olid nooremad kui ühe aasta vanused.

Eestis keskmiselt pöörduti arsti poole iga seitsmenda väikelapsega.

Pool vigastustest saadi kodus, samas jäi ligi viiendikul juhtudest vigastuse saamise koht teadmata. Kodus toimus 44 protsenti õnnetusjuhtumitest, veerand rünnetest ning pooled enesele tahtlikult tekitatud vigastustest. Ootuspäraselt saavad kodus enim vigastada väiksemad lapsed ja vanurid, kuid ka tööealiste täiskasvanute hulgas saadakse keskmiselt 40 protsenti vigastustest kodus.

Tagasi üles