Lugeja küsib: kas arvutiga töötades pean saama lisapuhkepause?

  • Kuvariga töötamisel tuleb vaheldada töö teistlaadsete tööülesannetega
  • Tuleb pidada regulaarselt puhkepause

Foto on loo juures illustratiivne

FOTO: Postimees.ee

Lugeja küsib: Lugesin, et tööandja peaks kuvariga töötamisel võimaldama igas tunnis 10 minutit silmade puhkamiseks. Mida aga teha, kui seda ei võimaldata? Meil on ette nähtud vaid 30-minutiline lõunapaus. Kui 10-minutilisi pause ei võimaldata, kas siis peaks saamata aeg lisanduma minu lõunale või peaksin saama minna varem koju?   

Tellijale Tellijale

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Kuvariga töötamiseks ettenähtud pauside kohta on määrusega kehtestatud, et tööandja peab korraldama töö selliselt, et töötaja saab silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega tekkivate vaevusete ennetamiseks vaheldada kuvariga töötamist teistlaadsete tööülesannete täitmisega.

Kui see pole võimalik, peab töötaja saama perioodiliselt pidada puhkepause. Puhkepauside kestus peab moodustama vähemalt kümme protsenti kuvariga töötamise ajast. See tähendab, kui töötaja töötab üks tund kuvariga, siis ta peab saama kümme protsenti ehk kuus minutit puhkeaega, mis arvestatakse tööaja sisse. Kui töötaja järgmises tunnis töötab pool tundi kuvariga ning ülejäänud aja täidab muid tööülesandeid, siis ei pruugi selles tunnis puhkepausi kuvariga töötamisest vaja olla.

Tagasi üles