Kogukonnafond ootab taotlusi noore spetsialisti stipendiumile

FOTO: Margus Ansu

Õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad. Taotluse esitamise kohta vaata www.kogukonnafond.ee.

 

Paljud stipendiumi väljaandmist toetavad eraisikud ja ettevõtted peavad Järvamaa arengule oluliseks hakkajate ja haritud noorte olemasolu. See on omamoodi tunnustuseks, et noor on leidnud elu ja töökoha Järvamaal. Kuna stipendium on eelkõige suunatud ettevõtlusvaldkonna spetsialistidele, siis ootame nii annetajaid kui taotluse esitajaid rohkem meie ettevõtete ja ettevõtjate seast.

Järvamaa Noore spetsialisti stipendium on asutatud 2005. aastal ning selle eesmärk on toetada noorte ja haritud spetsialistide tööle ja elama asumist Järvamaale. Samuti on see tunnustuseks tublidele ja oskustega noortele ning nende eeskuju esiletõstmiseks ja ametite väärtustamiseks.

Taotlusi käesoleva aasta stipendiumidele oodatakse 15. märtsini.

Igaühe toetus stipendiumi väljaandmiseks

Annetuse saab teha SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märgusõna „noor spetsialist".

 

Tagasi üles