Elu edendamiseks maal antakse rahatuge

  • Toetusega saab maaelule hinge sisse puhuda
  • Taotlemist võiks alustada varakult
  • Raha võib kulutada väga erineval moel

Jäneda talupäevad toovad maaelu hõngu.

FOTO: Marianne Loorents

10.-17. septembril on ettevõtjatel  võimalus taotleda PRIA vahendusel rahastustoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Alates tänasest saab taotlust e-PRIAs eeltäita.

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.4  eesmärk on maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades. Selle toetuse abil tehtavad investeeringud aitavad luua maal püsiva majandusliku aluse ning soodustavad sobivate ja silmapaitvate töökohtade loomist.

Toetust rahastusprojektile võivad taotleda nii põllumajandusettevõtjad kui ka muude valdkondade mikroettevõtjad, kes kavandavad oma tegevust arendada maal. Lisaks on käesolevast taotlusvoorust alates võimalus toetust taotleda ka avaliku sektori põllumajandusettevõtjatel.

Toetust võib saada ehitisteks ja nende parendamiseks ning sinna juurde taristu rajamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks, samuti rändkaupluse ja selle sisustuse jaoks, loomade ja istikute ostmiseks jne.

Abikõlblike kulutuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on teave meetme määruses. Selgitavat teavet pakub ka PRIA veebileht www.pria.ee ning abi saab küsida infotelefonil 7377 678.

PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun soovitab taotluse eeltäitmisega e-PRIAs varakult alustada, et vajadusel jääks piisavalt aega andmeid ja dokumente täpsustada. „Taotluse täitmisega üheaegselt toimuvad infosüsteemis mitmed automaatsed kontrollid, seega on oluline, et riiklikes registrites oleksid taotlejat ja taotlust puudutavad andmed korrektsed,“ selgitas ta.

Käesoleval MAK perioodil on maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eelarve 57 miljonit eurot, sellest 17 miljonit on eraldatud käesolevaks taotlusvooruks. Põllumajandusettevõtjatele ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele on tänavu eraldatud 7 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 10 miljonit eurot. Toetuse piirmäärad ja nõutav omaosalus kavandi rahastamisel sõltuvad taotleja tegevusvaldkonnast. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, millega kehtestatakse ka hindepunktide lävendid taotluse rahuldamiseks. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel.

Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 8. veebruariks 2019.

Tagasi üles