1.    Võistluse korraldaja on AS Eesti Meedia (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega – Konesko AS, Espak Paide AS, Eesti Pagar AS, OÜ Rebruk GH, E-Piim Tootmine AS, OÜ Pigipada, SArgvere Põllumajandusühistu, Stora Enso Eesti AS, OÜ Mäo Grill, Combimill Reopalu OÜ, Järva Tarbijate Ühistu, Joveld OÜ, Swedbank AS

2.    Osaleda saavad kõik Järva maakonnas elavad eelkooliealised lapsed.

3.    Võistlus toimub 10 oktoobrist kuni 2. novembrini 2018.

4.    Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 2. november 2018 (postiga saates arvestame 2. novembri postitempliga töid).

5.    Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Esikaas

Järva Teataja jõulukaart

Järva Teataja

Jaanuar

Minu unistuste töökoht

Konesko AS

Veebruar

See kõige ägedam mänguväljak!

Espak Paide AS

Märts

Leib teeb tugevaks – lausa superkangelaseks

Eesti Pagar AS

Aprill

Sarikapidu

OÜ Rebruk GH

Mai

Piknik ja juustusnäkid

E-Piim Tootmine AS

Juuni

Milliseid vilju mina nopin?

OÜ Pigipada

Juuli

Lehmad söövad rohtu ja annavad meile piima

Sargvere Põllumajandusühistu

August

Puidust unistuste lasteaed

Stora Enso Eesti AS

September

Minu lemmiksöök

OÜ Mäo Grill

Oktoober

Sügisene mets

Combimill Reopalu OÜ

November

20. sünnipäevapidu

Järva Tarbijate Ühistu

Detsember

Päkapikk piilub akna taga

Joveld OÜ

Aasta 2020

Pank mobiiltelefonis

Swedbank AS

6.    Igast 14 teemast valib korraldajapoolne žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Järva Teataja kalendris.

7.    Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümboolika.

8.    Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.    Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.    Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11.    Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimalusel lasteaia nimetusega loeme autori lapsevanema/ hooldaja nõusolekuks neid töid võistluse korraldaja poolt tasuta kasutamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris jne). Töö esitamisega kinnitab autori esindaja selle originaalsust.

12.    Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.    Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime, kuid võib ära märkida ka vanuse, lasteaia ja rühma.

14.    Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape (horisontaalses ehk laiupidi) formaadis.

15.    Joonistamise vahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.    Tööd palume tuua Järva Teataja toimetusse (Väike-Aia 5, 72711 Paide 72711) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

17.    Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.