P, 4.12.2022

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Kuido Saarpuu
Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Vana katlamaja.
2x MAANUS MASING
Vana katlamaja. 2x MAANUS MASING Foto: Saarte Hääl

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

„Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis pole ka välisõhu kvaliteet,“ selgitab toetuse tagamaid KIKi juhataja Andrus Treier. „Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.“

Toetust saab taotleda:

•                     biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,

•                     biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,

•                     fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,

•                     biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

„Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,“ selgitab KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta.“

Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Märksõnad
Tagasi üles