Turustatud taimekaitsevahendite kogus vähenes mullu kümnendiku

Plantskydd on ilu- ja viljapuuaeda mõeldud taimekaitsevahend, mis kaitseb puid ja põõsaid loomade eest.

FOTO: Annika Poldre

Toimeaine kogusesse ümberarvestatuna turustati Eestis 2018. aastal 643 tonni taimekaitsevahendeid, mis oli peaaegu 10% vähem kui aasta varem, näitavad Statistikaameti andmed.

Müügile lastud taimekaitsevahenditest moodustasid 67% umbrohutõrjevahendid, 17% seenhaiguste tõrjevahendid, 11% kasvuregulaatorid ja 4% putukatõrjevahendid. Eelmisel aastal turustati kasvuregulaatoreid ligi veerandi võrra vähem kui 2017. aastal, samuti vähenes umbrohutõrjevahendite ning seenhaiguste tõrjevahendite kogus, vähesel määral suurenes putukatõrjevahendite hulk.

2018. aastal lasti taimekaitsevahendeid müügile 6% rohkem kui 2014. aastal, näiteks kasvuregulaatoreid kolmandiku ja seenhaiguste tõrjevahendeid neljandiku võrra rohkem. Umbrohu- ja putukatõrjevahendite kogused aga on jäänud enam-vähem samale tasemele.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse peale põllumajanduse ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Samuti võib iga inimene osta teatud taimekaitsevahendeid oma aias kasutamiseks.

Tagasi üles