Selgus põhjus, miks keskeestlased isegi suvel õue ei lähe

FOTO: Pressimaterjal

Uuringufirma Norstat viis juunis Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas läbi küsitluse, mille kohaselt veedavad vaid pooled Kesk-Eesti elanikud suvel värskes õhus piisavalt aega.

Uuringu tellinud Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul sooviti küsitluse abil välja selgitada, kas eestlased eelistavad suvel aega veeta ning tööd teha pigem siseruumides või õues värske õhu käes. “Kuna häälestame oma sidevõrgu suveks vastavalt hooajalisele kasutusele ümber, siis annavad klientide eelistused meile teenuse parendamiseks olulist informatsiooni,” rääkis Estrin.

Vaatamata arenguruumile on keskeestlased Estrini sõnul võrreldes teiste piirkondadega siiski aktiivsemad. “Kui Kesk-Eesti inimestest 48% veedab värskes õhus päeva jooksul 4 või rohkem tundi, siis näiteks Tallinnas viibib sama kaua õues vaid 19% inimestest,” lisas Estrin.

Uuringust selgus, et ka keskeestlaste endi arvates võiksid nad veel rohkem õue sattuda – 24% hinnangul ei veeda nad värskes õhus piisavalt aega. Meestest hindas oma väljas viibitud aega piisavaks 75 ning naistest 78 protsenti.

“Üldiselt on inimesed värskes õhus veedetud aja positiivsetest mõjudest tegelikult teadlikud,” rääkis Estrin. Pea kõigi (98%) uuringus osalenud Kesk-Eesti elanike arvates leevendab värskes õhus aja veetmine stressi või teeb tuju paremaks. Samuti leidsid pea kõik keskeestlased (96%), et värskes õhus aja veetmine parandab füüsilist võimekust.

Uuringu kohaselt on peamised põhjused, miks Kesk-Eesti elanikud värske õhu kätte ei lähe halb ilm (78%), vaba aja puudus (58%) ja laiskus (55%).

Kokku osales üle-eestilises uuringus 507 inimest.

Tagasi üles