Türil alustab tööd uus prügivedaja

PRN01: PRÜGIVEDU : PÄRNU, EESTI, 10FEB16- ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES

FOTO: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Alates 1. märtsist hakkab Türi vallas  korraldatud olmejäätmeveo teenust osutama  AS Eesti Keskkonnateenused.

Türi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmeprügi, kuid soovitatav on siiski jäätmeid sortida. Võimalik on kasutada Türi jäätmejaama ja kogumispunkte, avalikke pakendi ning paberi ja kartongi konteinereid. Pakendijäätmete äraandmiseks Türi linnas on võimalik liituda ka pakendikoti teenusega.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus korraldada olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmevedu on kõigile jäätmevaldajatele kohustuslik, olgu see korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad, et tagada Türi vallas puhas ja tervisele ohutu elukeskkond.

Lisainfo!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles