Riigieksamitele on registreerunud 10862 õpilast

Järva Teataja
Copy
Eksam. 
Eksam. Foto: Marko Saarm

Innove poolt 2020. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10862 eksaminandi, kellest 8036 on gümnaasiumiõpilased, 974 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1852 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 7049 ja eesti keele teise keelena plaanib teha 2413 õpilast. Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4083 ja laia kursuse eksami 4880 eksamisooritajat. Lisaks sooritab 17 õpilast Saksa üldise kõrgkooliküpsuse matemaatika eksami.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel mitu valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Seda eksamit teeb sel aastal 4706 õpilast. Uudse võimalusena on väga hea inglise keele oskusega õpilastel sooritada rahvusvaheline Cambridge Advanced C1-taseme eksam. C1 eksamile registreerus 1546 õpilast. Kokku teeb inglise keele eksamit 6252 eksaminandi.

Tagasi üles