Ametiühingud: Töötuhüvitis peaks laienema ka poolte kokkuleppel lõppenud töösuhtele

Tööleping.

FOTO: PEETER K

Ametiühingute Keskliit saatis sotsiaalministrile oma arvamuse töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta, milles muuhulgas leiab, et töötuskindlustus peaks olema kohustuslik kõigile töövormidele ja tagama kõigile tööd tegevatele inimestele võrdsed tingimused.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tuleks kindlustatud isikute ringi laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

„Peame ka õigeks lubada ajutine töötamine töötuks olemise ajal ilma, et katkeks hüvitise maksmise periood,“ rääkis Peterson lisades, et teatud piirangutega võiks olla lubatud ka osaline töötus juhul, kui inimene on kaotanud oma põhisissetuleku.

Sotsiaalministrile saadetud kiri sisaldas ka arvamust töötushüvitiste tingimuste muutmise, mitme hüvitise maksmise, kindlustusstaaži nõuete, hüvitise maksmise perioodi ja hüvitiste suuruste kohta.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles