Kutsehariduskeskus rakendab eriõpet: Vajadusel küpsetavad tulevased kokad koogid valmis üle interneti

Järvamaa kutsehariduskeskus

FOTO: Erakogu

Seoses koroonaviiruse levimisega läheb esmaspäevast kaheks nädalaks kinni ka Järvamaa kutsehariduskeskus.

Kui tavakoolis antavat õpet on suhteliselt lihtne muuta e-õppeks, siis ühes suure praktilise õppe osakaaluga kutseharidust andavas koolis nii see olla ei pruugi. JKHK direktor Rein Oselin ütles, et paljut praktilist on koolis viibimata tõesti võimatu teha, kuid üht-teist saab ka kodudes korraldada. „Toon näiteks kokanduse. Õpetaja annab praktiliselt ülesandeks koogiküpsetamise ja protsessi eelneva ülespildistamise ja õpetajale saatmise,“ selgitas ta. „Ilma naljata. See ooleks üheks variandiks.“

Oselin lisas, et õpetajatele on antud suunis eesootaval koduõppe perioodil õpilastele siiski pigem teoreetilisi teadmisi anda. „Kui me kord taas kooli tuleme, siis küll me ka praktikat teeme,“ sõnas ta. „Ega keegi meilt õppekava täitmise osas vastutust ära võtnud ei ole. Hetkeseisuga on õpilased kaks nädalat kodus ja saavad ülesandeid üle interneti. Tunniplaan jääb kehtima ja selle järgi saavad nad ka ülesandeid.“

Rein Oselin kinnitas, et koolis ja õpetajaskonna seas valitsevad rahulikud meeleolud. Ka tema ise pole kuhugi tormanud, ka mitte poodidesse kriisivarusid täiendama. „On nagu on ja nendes tingimustes tuleb elada,“ avaldas ta. „Õpilased on kodudes ja ka töötajatel on palutud vahepealsel ajal võimalikult vähe kooli ilmuda. Küll aga töötavad meil laut ja tallid. Seal ju loomad ja ilma inimeste abita ei saa.“

Oselin lisas, et õpetajatele on antud suunis eesootaval koduõppe perioodil õpilastele siiski pigem teoreetilisi teadmisi anda.

Oselin tunnistas, et kiiret reageerimist vajavaid olukordi on koolis ennegi olnud ja ta on oma inimeste peale kindel. Kõik teavad, et nüüd tuleb keskenduda ja pingutada.

Direktor Rein Oselin kiitis riigis eriolukorra kehtestamise ja koolide sulgemise heaks. „See on õige samm. Ka meie kutsehariduskeskusel on õpperühmad lisaks Paidele ja Säreverele ka Tartus ja Ida-Virumaal. Koolis käivad täiendkoolitust saamas inimesed üle Eesti,“ põhjendas ta. „Halbade juhuste kokkusattumisel võiksime olla päris korralik nakkuskolle. Hetkel ei ole minu kõrvu jõudnud info, et meie kooliperes võiks olla nakatunuid.“

JKHK INFOKIRI

*Kooli kõik hooned on kinni õppetegevuseks ja igasugusteks muudeks tegevusteks.

*Tall, laut, kalamaja ja põllud töötavad nagu alati. Kui seal on mingeid erisusi, siis need lahendatakse kohapeal.

*Paide õpilaskodu on kinni alates pühapäeva lõunast. Särevere õpilaskodud alates laupäeva hommikust, välja arvatud Särevere teine õpilaskodu, kuhu on majutatud inimesed pikaajalise lepinguga. Kui õpilaskodudes on erijuhtumeid, lahendada kohapeal.

*Õppetöö tasemeõppes: tunniplaani jääb kehtima.

*Õpetajad peavad õppetöö läbi viima Tahvli kaudu. Sinna peab panema üles õppematerjalid, tööde esitamise juhendid ja hindamisülesanded.

Vastutus jaotub nii: juhtõpetajad vastutavad, et õpetajad on juhendatud ja tegutsevad. Õpetajad vastutavad oma materjalide ülespaneku, õpilasega suhtlemise ning töö hindamise eest. Grupijuhatajad kontrollivad, et Tahvlis oleks õppematerjalid üleval, et tunni sissekannetes oleks märgitud kodune ülesanne, tähtaeg ja hinne.

Tahvlisse ülespandud materjali mahu otsustab iga õpetaja ise, sest tema teab, kuipalju on vaja teha õppekava täitmiseks, kuid tunniplaan määrab selle mahu ligikaudu ära.

*Õpilaste praktikad ja töökohapõhine õpe võivad jätkuda osaliste kokkuleppel. Kui see peaks katkema, tuleb praktika järele teha.

*Õppetöö täienduskoolituses: kõik koolitused on edasi lükatud kuni olukorra lõppemiseni. Tööd on palju- kõik graafikud tuleb ringi teha, proovime nii, et ükski koolitus ära ei jää.

*Õpe töökohapõhises õppes: õpe töökohapõhises õppes töökohal jätkub.

*Projektid ja õpiränded: kuna välispraktikad on kõik katkestatud, siis esimese asjana proovime muuta kuupäevi nii, et praktikad välismaal toimuksid. Iga õpilasega tegelevad projektijuhid eraldi ja otsivad lahenduse. Kui õppija välismaale minna ei taha/ei saa, leitakse koos juhtõpetajaga talle praktikavõimalus Eestis.

Allikas: JKHK direktor Rein Oselin

Tagasi üles
Back