R, 2.06.2023

Järvamaa omavalitsused siirduvad erirežiimile

Kuido Saarpuu
Facebook Twitter
Comments
Türi vallavalitsus
Türi vallavalitsus Foto: Kristo Kivisoo / Järva Teataja

Viimase 24 tunni seisuga Järvamaale uusi haigusjuhtumeid ei lisandunud. Siiski valmistuvad siinsed omavalitsused tööks erirežiimis.

 

Järva valla teeninduskeskused ja -punkt on alates 14.detsembrist külastajatele suletud. Kodanikel palutakse toiminguid ja arutelud teha telefoni teel, e-kirja teel või veebis.

Kriisikomisjoni otsused Järva vallas:

Järva valla koolid lähevad alates 14.12 distantsõppele. Kõigis koolides jätkub ettevaatusabinõusid kasutades individuaalne kontaktõpe erivajadustega õpilastega ning toimuvad konsultatsioonid ja järele aitamine suuremat tuge ja abi vajavatele õpilastele. Koolid korraldavad toitlustamise lastele, kes seda vajavad.

Koeru muusikakool läheb distantsõppele. Vajadusel on lubatud üks-ühele õpe tingimusel, et õpetaja kannab maski.

Spordisaalides rühma- ja meeskonna treeninguid ei toimu, individuaaltreeningud lubatud. Jõusaalides on lubatud treeningud kuni 50% täituvusega, riietusruumides on lubatud viibida korraga kuni kahel inimesel.

Avalikud saunad on lubatud 50% täituvusega.

Noortekeskused on suletud (siseruumides tegevust ei toimu). Vabas õhus tegevused on lubatud kuni 10-inimesega.

Päevakeskused on suletud (siseruumides tegevust ei toimu). Vabas õhus tegevused on lubatud kuni 10 inimesega.

Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus.

Järva valla hooldekeskused: Aravete hooldekeskus on külastajatele suletud. Koeru hooldekeskuse külastamine lubatud tervisedeklaratsiooni täitmisel ja kasutades maski. Ahula pansionaadis voodikesksete klientide külastamine ei ole lubatud, teiste klientide külastamiseks tuleb ette helistada, kohapeal täita tervisedeklaratsioon ja kanda maski.

Muutusi on ka Türi vallas. COVID-19 viiruse leviku tõttu palutakse oma muredega Türi vallavalitsuse ametnike poole pöörduda telefoni ja e-kirja teel ning vältida füüsilist kohaletulekut. Türi valla kriisitelefon on 512 5423 ja e-post: kriis@tyri.ee

Türi valla asutustes 14. detsembrist töökorraldus järgmine:

  • Türi valla lasteaiad jätkavad tavapärase tööga, rakendades jätkuvalt ettevaatusabinõusid.

  • Kevade kool jätkab kontaktõppega, jätkuvad ka Kevade koolis pakutavad individuaalsed rehabilitatsiooniteenused.

  • Türi muusikakoolis rühmatunde ei toimu (välja arvatud järelevastajad) ja individuaalsed pillitunnid toimuvad vastavalt kokkuleppele erialaõpetajaga lähtuvalt vajadusest kontakt-, või veebitundidena.

  • Teised Türi valla koolid lähevad 14. detsembrist üle distantsõppele. Reeglina antakse õpilastele enne vaheaega seitsme koolipäeva jooksul iseseisvaid õpitut kinnistavaid ülesandeid ning igapäevaseid veebipõhiseid õppetunde ei toimu. Kõigis koolides jätkub ettevaatusabinõusid kasutades individuaalne kontaktõpe erivajadustega õpilastega ning toimuvad konsultatsioonid ja järeleaitamine suuremat tuge ja abi vajavatele õpilastele. Koolide tugispetsialistid tegutsevad tavapäraselt ja pakuvad nii õpiabi, logopeedilist abi kui nõustamisteenuseid. Koolid jagavad kõigile soovijatele järgmisel nädalal ka toidupakid. Soovijad peavad ühendust võtma otse oma lapse kooliga.

  • Palutakse kõigil lapsevanematel igasuguste muredega pöörduda esmalt julgesti oma lapse õpetaja või kooli juhi poole, püüame koostöös kõigile kitsaskohtadele parimad lahendused leida.

  • Türi Päevakeskus töötab tavapäraselt.

  • Kõik Türi valla raamatukogud on avatud ning pakuvad soovi korral ka kontaktivaba laenutuse võimalust, soovijad saavad raamatuid ette tellida helistades raamatukoguhoidjale.

  • Türi noortekeskus ja noortetoad Oisus, Väätsal ja Kärus on suletud. Huvitegevus, ringid ja grupitreeningud jäävad ära kõigis siseruumides.

  • Türi spordihoone jõusaal on avatud arvestades 50% täituvuse ning distantsihoidmise reegleid ja etteregistreerimisega telefonil 5041987.

  • Türi ujula töötab arvestades 50% täituvuse ning distantsihoidmise reegleid. 

14. detsembrist saab Paide linna asutuste töökorraldus olema järgmine:

Kõik Paide linna koolid jätkavad järgmisel nädalal alates 14. detsembrist õppetööd distantsõppena.

Arvestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusega, et jõulueelne nädal oleks lastele vähendatud õppekoormusega. Tuge vajavate laste õpetamisel otsustab iga kool ise, kuidas individuaalseid kontakttunde koolimajas korraldatakse.

Kõik koolid on õpilastele pakkumas nädalast toidupakki, mille üleandmise korraldab iga kool lähtudes hajutamise põhimõttest. Toidupakid on määratud kõigile, kuid küsitakse üle, kas on ka kedagi, kes toidupakki ei soovi.

Paide linna lasteaedades jätkub tavapärane töökorraldus. Sookure ja PAIde lasteaia Lillepai majas toimub laste üle andmine õues.

Raamatukogud jäävad avatuks. Jätkuvad tavapärased reeglid ehk tuleb tagada hajutus, kanda maski ning käsi desinfitseerida.

Paide Kunstikoolis jätkatakse distantsõppega vähendatud mahus.

Paide Muusikakoolis õppetöö toimub, kuid on rangelt piiratud. Rühmatunde alates 14. detsembrist ei toimu. Toimuvad vaid üks ühele individuaalsed tunnid (õpetaja ja õpilane) ning need viiakse läbi eraldi ruumides. Mõne õpilase jaoks algab vaheaeg varem, kui õppetöö on vajalikus mahus juba täidetud.

Noortekeskus ja noortetoad on suletud

Eakate päevakeskus Vikerkaar on avatud, kuid huviringe ei toimu.

Indviduaalset juhendamist ehk juhendaja ja üks osaline tegevust võib teha kasutades ohutusmeetmeid. Päevakeskuse tegevusjuhendajal on õigus anda täpsemaid suuniseid ja korraldusi tagamaks ohutus, sh lõpetada kogunemisi, mis võivad rikkuda terviseohutuse reegleid.

Paide Spordikeskuse jõusaal jääb avatuks. Rühmatrenne ei toimu, kuid individuaalne treening on lubatud. Tuleb hoida distantsi, kanda maski ja enda järelt treeningseade puhastada.

Paide linnavõimla Karja tänaval on suletud.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles