Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõe kasutamise tulevikusuunad

Kuido Saarpuu
Copy
Pärnu jõgi.
Pärnu jõgi. Foto: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Valitsuse heakskiidul algatati Pärnu jõe teemaplaneeringu koostamine, mis määrab ühtsed põhimõtted jõe vee- ja kaldaalade aktiivseks kasutamiseks tulevikus.

Planeeringu eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades loodus- ja kultuuriväärtused.

„Viimaste aastate jooksul on Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialade harrastamiseks, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks kiiresti kasvanud. See on aga kaasa toonud huvigruppide vastuolud vee- ja kaldaala kasutamisel,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott. „Planeering peaks ala kasutajate erinevad huvid tasakaalustama ja tooma arengupotentsiaali.“

Teemaplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul korraldatakse selleks riigihange, mis sisaldab eraldi sealse Natura-ala mõjude hindamist ning vajalike uuringute teostamist. „Kui teemaplaneeringu koostavad ruumilise planeerimise spetsialistid, siis asjakohaste mõjude hindamiseks kaasame eksperte,“ sõnas Tõemets. „Pärnu jõe kaldad oma ürglooduse, miljöö ja vääriselupaikadega kujutavad endast tõelist loodusväärtust, mis on seatud planeeringu juures esikohale.“

Planeeringu eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades loodus- ja kultuuriväärtused.

42 000 hektari suurune planeeringuala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valdade territooriumitel. Planeering on aluseks sealsete omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Planeering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle kehtestab valitsus. Planeeringu orienteeriv maksumus on 105 000 eurot, koostamiseks vajalikud kulud kavandatakse aastatel 2021-2023 rahandusministeeriumi eelarvesse.

Teemaplaneering koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna omavalitsuste üleste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks aastani 2030+. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb maakonnaplaneeringust, mereala planeeringust ning Pärnumaa arengustrateegiast.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles