Järvamaalt leiab 14 ettevõtllikku kooli ja lasteaeda

Kuido Saarpuu
Copy
Foto: MTÜ MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSED

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ sai alguse Ida-Viru maakonnast ja alustas laienemist teistesse maakondadesse viis aastat tagasi. Järvamaal on praegu 14 programmi kuuluvat kooli ja lasteaeda. 

Sellest ajast alates on võrgustik kasvatanud liikmete arvu pea  kümme korda 17 õppeasutuselt 145 õppeasutusele. Nende seast on hindamise läbinud õppeasutusi 90, mis kõik kannavad kvaliteedimärgist „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed“.  Järva maakonnas on võrgustikuga liitunud 14 õppeasutust, millest 11 on läbinud hindamise.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja eluline õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöövälisesse aega. Nendes koolides ja lasteaedades on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid nendest endist. See tähendab, et meie programmi abil kasvatame hakkama saajaid noori,“ selgitab haridusprogrammi arendusjuht Heidi Uustalu. 

Selleks et õppeasutus saaks kasutada ka kvaliteedimärgist, tuleb Heidi Uustalu sõnul läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: õppe- ja kasvatusprotsess, eestvedamine ja juhtimine, professionaalse arengu toetamine, koolipere aktiivsus ja mõju kogukonnas ja ressursid.

Sellest ajast alates on võrgustik kasvatanud liikmete arvu pea kümme korda 17 õppeasutuselt  145 õppeasutusele.

Hindamise läbinud õppeasutused jaotatakse kolmel tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtase.

  • Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile. Baastaseme on saanud 80 õppeasutust.

  • Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Hõbetaseme on saanud 9 õppeasutust.

  • Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel. Kuldtaseme õppeasutusi on üks – Kiviõli I keskkool.

Heidi Uustalu sõnul on võrgustikul suured plaanid tulevikuks. „Sel aastal on eesmärk laieneda suuremalt Harju- ja Tartumaale, digitaliseerida „Ettevõtlik kooli“ standard, et tagada selle parem kättesaadavus ja kasutajamugavus kõikidele koolidele. Lisaks viia läbi uuring „Ettevõtlik kool“ enesehindamise rakendamise mõjust ning jätkata Eesti esimese rahatarkuse mentorklubi arendamist ja elluviimist,“ loetleb Uustalu.

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. „Ettevõtlik kooli“ põhimõtete järgi töötab 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Võrgustikuga liitunud koolid maakonniti leiab siit! 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles