Järva-Jaani gümnaasium läheb üle hajutatud õppele

Järva Teataja
Copy
Järva-Jaani gümnaasium
Järva-Jaani gümnaasium Foto: René Viljat

Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants andis neljapäeval Facebookis teada, et nende koolis on mitu lähikontaktset ning seetõttu minnakse mõneks ajaks üle hajutatud õppele. Mõni tund hiljem selgus, et paar õpilast andsid positiivse koroonaproovi.

Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants ütles neljapäeva päeval videopöördumises, et nende koolis on praegu kaheksa lähikontaktset õpilast ja kaheksa koolis haigustunnustega (nohu, köha, palavik) viibinud õpilast. Ta selgitas, et kooli juhtkond pidas nõu nii õpilasesinduse kui Järva vallavalitsusega ning otsustati, et kõige mõistlikum on üle minna hajutatud õppele.

Esialgne plaan oli, et järgmisel nädalal õpivad 1.–6. klassi õpilased koolis kella 8st kuni 11.30ni ning söövad seejärel koolis lõunat. Pärast seda tulevad kooli 7.–12. klassi õpilased, kes alustavad päeva lõunasöögiga ning tegelevad õppetööga kella 12.40st kuni kella 15ni. 

Prants möönis, et selliste kriteeriumite alusel pole võimalik anda kõiki tunde. Seega jäävad ära oskusainete tunnid nagu muusika, liikumisõpetus, rütmika ja tehnoloogiaõpetus. 9.–12. klassile viiakse klassile hommikupoole läbi Zoomi tunde matemaatikaõppes.

Direktori selgitust mööda on nad hajutatud õppe puhul võtnud eesmärgiks selle, et õpilased saaksid kätte põhiained nagu eesti keel, matemaatika ja inglise keel kontaktõppes. Samamoodi antakse kontaktõppes mõnedele õpilastele raskemaid õpaineid nagu keemia ja geograafia. Uus tunniplaan on Järva-Jaani gümnaasiumi kodulehel üleval.

Õpilased asetatakse koolis koduklasside põhimõttele, nii et iga klass püsiks ühes kindlas ruumis. Õpetajad liiguvad õpilaste juurde ise. Nii on võimalik vähendada õpilaste omavahelisi kontakte ja lihtsustada õpetajate töökorraldust.

Mõned tunnid hiljem oli Prantsil juba teada, et kahe Järva-Jaani gümnaasiumi kolmanda kooliastme õpilase koroonatestid osutusid positiivseks. Seega andis Prants teada, et reedel on 7.–12. klass koos neid õpetavate õpetajatega distantsõppel.

Nädalavahetuse jooksul loodab direktor välja selgitada, kes on need õpetajad, kes antud õpilastega nädala jooksul kokku puutusid. Seejärel selgub, kas ja kes saavad naasta kooli ning kes peavad koju jääma.

Esimene ja teine kooliaste jätkavad reedel kontaktõppes. Prants toonitas, et kõik peavad kandma maske, nii lapsed kui õpetajad. Esimene ja teine kooliaaste jätkavad õppimist hajutatud tunniplaani alusel. 

Prants nentis, et on ka ise lähikontaktne ning läheb reedel koroonatesti tegema. Kui see peaks positiivseks osutuma, tuleb kõigil Järva-Jaani gümnaasiumi ja Peetri kooli õpilastel ja õpetajatel kaheks nädalaks distantsõppele jääda, kuna direktorina on Prants kõigi õpetajate ja koolipersonaliga kontaktis olnud.

Tagasi üles