Riigikontroll: Haldusreform ei ole omavalitsuste teenuste kättesaadavust keskustest kaugemates piirkondades oluliselt mõjutanud

Urmas Glase
Copy
Järvamaa kaart 2018
Järvamaa kaart 2018 Foto: Järvamaa turismiinfokeskus

Ehkki haldusreform viis mitmel pool omavalitsuse keskuse kodust kaugemale ja vallad-linnad on püüdnud teenuseid ümber korraldada, ei ole omavalitsuste teenuste kättesaadavus vallakeskustest kaugemal asuvates piirkondades oluliselt kannatanud. Samas tõi nelja aasta tagune reform ka poolikuid lahendusi, kus tähtsamate teenuste, näiteks koolihariduse pakkumisel tuleb jätkuvalt toetuda naabritele ja sõltuvus neist isegi kasvab. Reformi eesmärkide saavutamine on sellistel juhtudel küsitav.

Risk, et omavalitsuste teenused koonduvad reformi tõttu liialt suurematesse keskustesse, ei ole praeguseks realiseerunud ning omavalitsuse teenuste saamiseks ei ole üldjuhul vaja keskusesse minna. „Omavalitsuse teenuste tase ei sõltu töötaja töölaua asukohast,“ järeldas riigikontrolör Janar Holm, tuues välja, et võimalik on kasutada erinevaid paindlikke lahendusi. E-teenused kombineerituna kohapealse teenindamisega peaks enamiku vajadustest katma, näitab Riigikontrolli ülevaade, mille koostamisel uuriti lähemalt kümne omavalitsuse kogemust. Seda, et e-teenuste ja kohapealse teeninduse kombineerimisest piisab, kinnitavad valdavalt ka küsitletud kogukondade esindajad.

Eestis on piirkondi, kus ühinemisele vaatamata ei tekkinud oluliselt suuremat potentsiaali elanike paremaks teenindamiseks, näitab haldusreformi tulemuste esmane analüüs. Leidub omavalitsusi (näiteks Rõuge ja Toila), kus sõltuvus naabritest on haridusteenuse korraldamisel pärast reformi suurenenud. See on reformi eesmärkidele vastupidine areng ja märk sellest, et elanike toimepiirkonnale vastavat omavalitsust ei ole tekkinud. Ometi nimetati just hariduse korraldamist reformi ette valmistades ühena nendest valdkondadest, mida linn või vald peaks suutma korraldada iseseisvalt. Pooliku territoriaalse lahendusega piirkondadele on Riigikontrolli arvates iseloomulik suurema keskusasula puudumine ning seal on ka rahulolematus reformi tulemustega suurem.

Tagasi üles