Õppeaasta alguses on põnev heita pilk Järvamaa haridusellu. Analüüsidest torkab enim silma tõsiasi, et maakonna gümnaasiumides ja kutsehariduskeskuses õppivate noorte arv on juba pikemat aega vähenemas. See toob jälle päevakorrale aastaid õhus püsinud küsimuse, kui kaua jätkub Järvamaa viies gümnaasiumis keskhariduse andmine.

Eelmisel aastal õppis Aravete keskkooli gümnaasiumiosas 22, Järva-Jaanis 27 ja Koerus 49 õpilast. Paide gümnaasiumis oli õppureid 158 ja Türi ühisgümnaasiumis 138.

Tänavu sügisel ei läinud Aravete keskkooli X klassi mitte ühtegi õpilast.